Studentdemokratiet

MF har engasjerte studenter som sitter i både lokale og sentrale studentorganer.

MF-studenten er sikret demokratisk representasjon i alle styrende organer ved institusjonen og har i tillegg representanter i landsdekkende organer. Mange MF-studenter engasjerer seg hver dag for at studiehverdagen skal bli best mulig.

E-postadresser
Studentrådet: sr@stud.mf.no 
Ung teologi: ut@stud.mf.no