Råd og utvalg

Oversikt over mandater og medlemmer for ulike råd og utvalg (våren 2019), samt reglement/vedtekter. 

Avdeling for religion, skole og samfunn

Leder: Roar G. Fotland
Nestleder: Hanne Birgitte Sødal Tveito
Leder Lektorprogrammet: Trine Anker
Programleder: Lars Åsmund Laird Iversen
Administrativ representant/sekretær: Marthe Bogen
Administrativ representant/sekretær: Berit Widerøe Hillestad
Student (fra SR): Lina-Viktoria Hovden Standal
Student: Mathias Stenerud
1. vara: Lars Kåre Grimsby
2. vara: Emil Sætra
1. student vara SR (faglig leder): Birgitte Kessel
2. student vara: Mia Cecilie Welten

Reglement for Avdelingsråd for religion, skole og samfunn.

Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Leder: John W. Kaufman
Nestleder: Astrid Sandsmark
Praktikumsleder: Fredrik Saxegaard 
Programleder: Tron Fagermoen
Administrativ representant/sekretær: Mona G. Bø
Administrativ representant/sekretær: Erlend Woldseth
Student (fra SR): Simon Eikill-Moen
Student: Matilde Opsahl
1. vara: Matthew Monger
2. vara: Kristin Graff-Kallevåg
1. student vara SR (faglig leder): Birgitte Kessel
2. student vara: Tobias Wang

Reglement for Avdelingsråd for teologi og kirkelig utdanning.

Studieutvalget

Leder (prorektor): Kjetil Fretheim 
Nestleder (avd.leder): John W. Kaufman
Personlig vara (avd.nestleder): Astrid Sandsmark
Avdelingsleder: Roar G. Fotland
Personlig vara (avd.nestleder): Hanne Birgitte Sødal Tveito
Representant Cand.theol.-programmet: Glenn Ø. Wehus
Personlig vara: Ole Jakob Filtvedt
Representant Lektorprogrammet: Claudia Lenz
Personlig vara: Lars Kåre Grimsby
Representant studieadministrasjonen (studiedirektør): Hilde Brekke Møller
Personlig vara: Rune Vik
Student SR (faglig leder): Birgitte Kessel
Student: Marte Birkeland Åsen
Sekretær: Elisabeth Løsnesløkken
1. student vara: Siv Hanne Kjærland
2. student vara: Knut Noreide

Reglement for Studieutvalget ved MF vitenskapelig høyskole.

 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Leder (direktør): Beate Pettersen
Personlig vara: Elna Strandheim
Nestleder (student, miljøansvarlig): Tom Toshio Kagge
Studiedirektør: Hilde Brekke Møller
Personlig vara: Rune Vik
Ansatterepresentant: Mona G. Bø
Personlig vara: Hilde Sjo Førre
Student (studentpolitisk ansvarlig): Mia Cecilie Welten
Student: Ingrid Breilid Gimse
Student vara: Benjamin Utvik
Student vara: Kristin Jenssen
Sekretær: Hildegunn Hennum Høeg 

Vedtekter for LMU