Råd og utvalg

Oversikt over medlemmer for ulike råd og utvalg med tilhørende mandater/reglement. 

Avdeling for religion, skole og samfunn

Leder: Marielle Stigum Gleiss
Nestleder: Hanne Birgitte Sødal Tveito
Leder Lektorprogrammet: Merethe Skårås
Programleder: Gina Lende
Administrativ representant/sekretær: Anna Rudin
Administrativ representant/sekretær: Berit Widerøe Hillestad
Student (fra SR): Hebatallah Al-Mossawi
Student: Ole Helge Skavlan 
1. vara: Maren Seehawer
2. vara: Hege C. Finholt
1. student vara SR (faglig leder): Øystein Wirak
2. student vara: Marie Bjormyr

Reglement for Avdelingsråd for religion, skole og samfunn.

Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Leder: Kristin Joachimsen
Nestleder: Astrid Sandsmark
Professor: Harald Hegstad
Praktikumsleder: Knut Tveitereid
Administrativ representant/sekretær: Mona G. Bø
Administrativ representant/sekretær: Hilde Sjo Førre
Student (fra SR): Øystein Fidjeland
Student: Tobias Wang
1. vara: Andrew Wergeland
2. vara: Matthew Monger
1. student vara SR (faglig leder): Øystein Wirak
2. student vara: Simon Eikill-Moen

Reglement for Avdelingsråd for teologi og kirkelig utdanning.

Studieutvalget

Leder: Marielle Stigum Gleiss
Personlig vara: Astrid Sandsmark
Nestleder: Kristin Joachimsen
Personlig vara: Hanne Birgitte Sødal Tveito
Representant Cand.theol.-programmet: Glenn Ø. Wehus
Personlig vara: Ole Jakob Filtvedt
Representant Lektorprogrammet: Claudia Lenz
Personlig vara: Janicke Heldal
Representant studieadministrasjonen (studiedirektør): Hilde Brekke Møller
Personlig vara: Rune Vik
Student SR (faglig leder): Øystein Wirak
Student: Ole Helge Skavlan
Sekretær: Elisabeth Løsnesløkken Hove
1. student vara: Kristoffer Byberg
2. student vara: Simon Eikill-Moen

Reglement for Studieutvalget ved MF vitenskapelig høyskole.

 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Leder (student):Ole Helge Skavlan
Nestleder (direktør): Beate Pettersen
Personlig vara: Hanne Storm Ofteland
Studiedirektør: Hilde Brekke Møller
Personlig vara: Rune Vik
Ansatterepresentant: Rebekka Opsal
Personlig vara: Hilde Sjo Førre
Student (studentpolitisk ansvarlig): Simon Omsland Zakariassen
Student (miljøansvarlig): Valeriya Ulyumdzhievai
Student vara: Jostein Friis Bjerkeli
Student vara: Mia Cecilie Welten
Sekretær: Hildegun Hennum Høeg 

Vedtekter for LMU

Forskningsutvalget

Leder: rektor Vidar L. Haanes
Nestleder: professor Karl Olav Sandnes
Utvalgsmedlemmer:
Professor Jan-Olav Henriksen
Professor Geir Afdal
Professor Iselin Frydenlund
Professor Tone Stangeland Kaufman
Stipendiat Henrik Nykvist
Møtende vara: professor Otfried Czaika
Vara for stipendiatene: Steinar Skarpnes
Observatør: Hanne Storm Ofteland
Observatør: Nils Aksel Røsæg
Sekretær: Unn Målfrid H. Rolandsen

Reglement forskningsutvalget