Råd og utvalg

Oversikt over medlemmer for ulike råd og utvalg (høsten 2019) med tilhørende mandater/reglement. 

Avdeling for religion, skole og samfunn

Leder: Roar G. Fotland
Nestleder: Hanne Birgitte Sødal Tveito
Leder Lektorprogrammet: Trine Anker
Programleder: Lars Åsmund Laird Iversen
Administrativ representant/sekretær: Marthe Bogen
Administrativ representant/sekretær: Berit Widerøe Hillestad
Student (fra SR): Lina-Viktoria Hovden Standal
Student: Mathias Stenerud
1. vara: Marielle Stigum Gleiss
2. vara: Merethe Skårås
1. student vara SR (faglig leder): Birgitte Kessel
2. student vara: Øystein Wirak

Reglement for Avdelingsråd for religion, skole og samfunn.

Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Leder: John W. Kaufman
Nestleder: Astrid Sandsmark
Praktikumsleder: Fredrik Saxegaard 
Programleder: Tron Fagermoen
Administrativ representant/sekretær: Mona G. Bø
Administrativ representant/sekretær: Hilde Sjo Førre
Student (fra SR): Sigurd Navrestad Wennesland
Student: Tobias Wang
1. vara: Matthew Monger
2. vara: Kristin Graff-Kallevåg
1. student vara SR (faglig leder): Birgitte Kessel
2. student vara: Christine Harang-Olsen

Reglement for Avdelingsråd for teologi og kirkelig utdanning.

Studieutvalget

Leder (prorektor): Kjetil Fretheim 
Nestleder (avd.leder): John W. Kaufman
Personlig vara (avd.nestleder): Astrid Sandsmark
Avdelingsleder: Roar G. Fotland
Personlig vara (avd.nestleder): Hanne Birgitte Sødal Tveito
Representant Cand.theol.-programmet: Glenn Ø. Wehus
Personlig vara: Ole Jakob Filtvedt
Representant Lektorprogrammet: Claudia Lenz
Personlig vara: ...
Representant studieadministrasjonen (studiedirektør): Hilde Brekke Møller
Personlig vara: Rune Vik
Student SR (faglig leder): Birgitte Kessel
Student: Simon Eikill-Moen
Sekretær: Cecilie Ailin Wiig
1. student vara: Knut Nordeide
2. student vara: Runar Larsen

Reglement for Studieutvalget ved MF vitenskapelig høyskole.

 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Leder (student, miljøansvarlig): Tom Toshio Kagge
Nestleder (direktør): Beate Pettersen
Personlig vara: Elna Strandheim
Studiedirektør: Hilde Brekke Møller
Personlig vara: Rune Vik
Ansatterepresentant: Mona G. Bø
Personlig vara: Hilde Sjo Førre
Student (studentpolitisk ansvarlig): Mia Cecilie Welten
Student: Benjamin Utvik
Student vara: Trude Christina Halvorsen
Student vara: Ole Helge Skavlan
Sekretær: Hildegunn Hennum Høeg 

Vedtekter for LMU

Forskningsutvalget

Leder (prorektor): Kjetil Fretheim
Nestleder: Kristin Bliksrud Aavitsland
Rektor Vidar L. Haanes
Utvalgsmedlemmer:
Professor Jan-Olav Henriksen
Professor Karl Olav Sandnes
Professor Geir Afdal
Førsteamanuensis Iselin Frydenlund
Stipendiat Henrik Nykvist
Møtende vara: Førsteamanuensis Tone Stangeland Kaufman
Vara for stipendiatene: Steinar Skarpnes
Observatør: Elna Strandheim
Observatør: Nils Aksel Røsæg

Sekretær: Unn Målfrid H. Rolandsen