MF er med når nye lærerplaner skrives
17.10.2018

Trine Anker og Claudia Lenz bidrar i arbeidet når lærerplanene i grunnskolen og videregående skole i disse dager skrives på nytt. 

Geir Afdal - professor i pedagogikk ved MF
12.10.2018

– En mer konkurransepreget skolepolitikk får konsekvenser for lærernes profesjonelle verdier, sier professor Geir Afdal.

Linn Sæbø Rystad
27.09.2018

– Jeg skulle ønske vi kunne spole over prekenen, sa et av barna som Linn Sæbø Rystad har intervjuet. MF-stipendiaten forsker på forkynnelsen i trosopplæringstiltak. 

Vidar Haanes og Jürgen Moltmann
25.09.2018

Professor Jürgen Moltmann ble kreert æresdoktor, Doctor Theologiae Honoris Causa, ved MF 25. sept. 2018. Her kan du se opptak fra kreeringen og forelesninger, og finne pdf-er av laudatio og forelesninger. 

Jürgen Moltmann
20.09.2018

18 år gammel ble Wehrmacht-soldaten Jürgen Moltmann tatt til fange av engelske soldater. Vel 70 år senere kan vi konstatere at han ble en av etterkrigstidens mest betydningsfulle teologer.

Liv Ingeborg Lied
17.09.2018

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

Emil Sætra
14.09.2018

– Ved å ta opp kontroversielle spørsmål i undervisningen, kan lærerne gi elevene en mulighet for demokratisk samhandling, sier stipendiat ved MF, Emil Sætra.

10.09.2018

7.-9. september var MF vertskap for OTSEM-konferansen. Et nettverk av GT-forskere fra universiteter i Norden, Estland, Storbritannia og Tyskland.

07.09.2018

– Kristendom er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter globalt både sosialt, økonomisk og politisk, forteller postdoktor ved MF, Gina Lende.

06.09.2018

SHoT-undersøkelsen viser at studentene trives på MF. De føler seg godt mottatt og er godt fornøyd med det faglige og fysiske læringsmiljøet. Samtidig sliter mange psykisk.

Sider