Studiestart ved MF, registrering av studenter.
21.08.2018

– Det er semesterstart. Hva tar vi med oss fra sommeren og inn i studiehverdagen, spør prorektor Kjetil Fretheim.

16.08.2018

Nesten hver tredje student føler seg ensom, viser en fersk undersøkelse. MF ønsker å legge til rette for at studentene skal ha muligheter for å finne sosiale arenaer og samtalerom. 

Harald Hegstad
16.08.2018

Dåpstallene i Den norske kirke peker nedover, og kirken forsøker å få flere til å velge dåp. – Men hvorfor døper vi egentlig, spør MF-professor Harald Hegstad i sin forskning.

06.08.2018

Ved semesterstart 20. august i år får Det teologiske menighetsfakultet nytt navn:
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Marielle Stigum Gleiss om Kinas sivilsamfunn
31.07.2018

MFs Marielle Stigum Gleiss tar i bruk en utvidet definisjon av politikk når hun sammen med to andre forskere tilskriver sivilsamfunnet i Kina større politisk innflytelse.

03.07.2018

– Det har vokst frem en mengde menigheter i Norge de siste årene. Deltakerne kan være medlemmer i ulike trossamfunn. Det er det lokale kristne fellesskapet som er viktig, sier Erling Birkedal, forsker ved MF.

ledige studieplasser
29.06.2018

MF har fortsatt ledige studieplasser med oppstart august 2018.

Tre trosopplæringsrapporter
19.06.2018

MF-forskere har nylig levert tre nye forskningsrapporter om Trosopplæringsreformen.

Det teologiske menighetsfakultet
15.06.2018

– Vi er godt fornøyd med resultatet fra evalueringen, sier rektor Vidar L. Haanes.

07.06.2018

– Skolen utvikles stadig til å bli mer instrumentell. Dette kan få konsekvenser for medborgerrollen og det fremtidige demokratiet, mener førsteamanuensis Janicke Heldal Stray.

Sider