Jürgen Moltmann
20.09.2018

18 år gammel ble Wehrmacht-soldaten Jürgen Moltmann tatt til fange av engelske soldater. Vel 70 år senere kan vi konstatere at han ble en av etterkrigstidens mest betydningsfulle teologer.

Liv Ingeborg Lied
17.09.2018

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

Emil Sætra
14.09.2018

– Ved å ta opp kontroversielle spørsmål i undervisningen, kan lærerne gi elevene en mulighet for demokratisk samhandling, sier stipendiat ved MF, Emil Sætra.

10.09.2018

7.-9. september var MF vertskap for OTSEM-konferansen. Et nettverk av GT-forskere fra universiteter i Norden, Estland, Storbritannia og Tyskland.

07.09.2018

– Kristendom er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter globalt både sosialt, økonomisk og politisk, forteller postdoktor ved MF, Gina Lende.

06.09.2018

SHoT-undersøkelsen viser at studentene trives på MF. De føler seg godt mottatt og er godt fornøyd med det faglige og fysiske læringsmiljøet. Samtidig sliter mange psykisk.

Når kirke lykkes
05.09.2018

Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes? UKT-konferansen er en fagkonferanse om ungdom, kultur og trosopplæring.

Kristin B. Aavitsland
30.08.2018

– Det Jerusalem som ridderne kjempet for, var på én gang byen i Palestina og det eschatologiske Gudsriket, sier MF-professor Kristin B. Aavitsland. Hun forsker på Jerusalem og på korstogene.

Stellenbosch
28.08.2018

Gjør som Johanne og ta et studieopphold i utlandet! Et utenlandsopphold gir deg unike erfaringer og hever kvaliteten på studiene dine. Søk innen 1. oktober. 

28.08.2018

Professor John M.G. Barclay (Durham U.K.) besøker MF tirsdag 4. september, og holder gjesteforelesning med temaet "Paul and the Gift".

Sider