08.03.2017

Studentene Jesse Ophoff og Øyvind Lone er tildelt midler fra Kaia og Torfinn Tobiassens fond. – Jeg er veldig takknemlig for mulighetene dette gir, sier Ophoff.

21.02.2017

Hva er frivilliges rolle i trosopplæringen, og hvordan kan de erfare at de tilhører kirkens fellesskap? Spørsmålene drøftes i ny bok.

istock, myanmar, MF, theology, religion, education
16.01.2017

MF er tildelt fem millioner av NORPART til et samarbeid med Myanmar Institute of Theology (MiT). 

13.01.2017

Prof. dr. Thomas Kaufmann er kreert æresdoktor ved MF. Her kan du lese professor Otfried Czaikas hederstale, laudatio, til Kaufmann.  

06.01.2017

«Spor av religion» var tema for årets januarkurs. To av årets store markeringer - reformasjonsjubileet og skillet mellom stat og kirke - ble aktualisert og diskutert.

13.12.2016

Hvordan kan kirken møte alle barn med god omsorg i dåp og trosopplæring? 

18.11.2016

MF ble nylig medlem av GNPT. – Her foregår det viktige samtaler om religion, teologi og globale samfunnsspørsmål, sier professor Kjetil Fretheim.

08.11.2016

MF-forskere etterlyser demokratisk kompetanse, kritisk tenkning og inkluderende skolekultur som en del av skolens kjernevirksomhet – ikke som et tillegg.

17.10.2016

Hvordan forholder Jehovas vitner seg til døden, og hva lærer de om blodoverføring? Hege Kristin Ringnes og Harald Hegstad dro til New York for å finne svar.

10.10.2016

– Troen på guden Jahve var langt mer mangfoldig etter det babylonske eksilet enn hva Det gamle testamentet gir inntrykk av, sier MF-professor Gard Granerød.

Sider