13.04.2016

Krav om mastergrad utsettes.

06.04.2016

MF er tildelt midler til to nye prosjekt. Det ene prosjektet omhandler ungdommers valgprosesser. Det andre vil gi en fornyet fremstilling av dåpens teologi.

Sider