14.03.2017

Hvilken rolle spiller religiøsitet og sårbarhet i en globalisert verden? Og er noen former for religiøsitet bedre rustet enn andre til å møte utfordringer mennesker møter i vår tid?

21.02.2017

Hva er frivilliges rolle i trosopplæringen, og hvordan kan de erfare at de tilhører kirkens fellesskap? Spørsmålene drøftes i ny bok.

13.12.2016

Hvordan kan kirken møte alle barn med god omsorg i dåp og trosopplæring? 

08.11.2016

MF-forskere etterlyser demokratisk kompetanse, kritisk tenkning og inkluderende skolekultur som en del av skolens kjernevirksomhet – ikke som et tillegg.

17.10.2016

Hvordan forholder Jehovas vitner seg til døden, og hva lærer de om blodoverføring? Hege Kristin Ringnes og Harald Hegstad dro til New York for å finne svar.

10.10.2016

– Troen på guden Jahve var langt mer mangfoldig etter det babylonske eksilet enn hva Det gamle testamentet gir inntrykk av, sier MF-professor Gard Granerød.

21.09.2016

Hva kan fortellingene om Jesu helbredelser bety i dag, og hvordan skal vi forstå dem? Ny bok gir viktige bidrag til debatten.

15.09.2016

Prof. Atle O. Søviks nye bok om fri vilje utfordrer hjerneforskere, filosofer og andre som avviser den frie vilje.

23.08.2016

Skal foreldre eller politikere sette grenser for dagens reproduksjonsmuligheter? MF-forsker Eivor Andersen Oftestad stiller spørsmålet i boken «Vi lager barn».

Henriksen, religion, filosofi, politikk, Stortinget, regjeringen, nyheter, aktuelt, nytt
20.06.2016

Hva er relasjonen mellom sterke, religiøse overbevisninger og vold, undertrykkelse og terrorisme? Det er et av de aktuelle spørsmålene prof. Jan-Olav Henriksen stiller i sin nye bok. 

Sider