27.06.2017

MF er en av de mest innovative forskningsenhetene i teologi i Europa, ifølge internasjonal ekspertkomite.

Bilde av professor Liv Ingeborg Lied
05.04.2017

Ny ledende forskning på middelaldermanuskripter drives fram av fagmiljøene på MF og TF. – Åpner for nye studier, og korrigerer det vi har gjort før, sier professor Liv Ingeborg Lied.

Jerusalemprosjektet ved MF nevnes i Humaniorameldingen 31. mars 2017.
31.03.2017

Et forskningsprosjekt ved MF får god omtale i den ferske Humaniorameldingen. 

14.03.2017

Hvilken rolle spiller religiøsitet og sårbarhet i en globalisert verden? Og er noen former for religiøsitet bedre rustet enn andre til å møte utfordringer mennesker møter i vår tid?

21.02.2017

Hva er frivilliges rolle i trosopplæringen, og hvordan kan de erfare at de tilhører kirkens fellesskap? Spørsmålene drøftes i ny bok.

13.12.2016

Hvordan kan kirken møte alle barn med god omsorg i dåp og trosopplæring? 

08.11.2016

MF-forskere etterlyser demokratisk kompetanse, kritisk tenkning og inkluderende skolekultur som en del av skolens kjernevirksomhet – ikke som et tillegg.

17.10.2016

Hvordan forholder Jehovas vitner seg til døden, og hva lærer de om blodoverføring? Hege Kristin Ringnes og Harald Hegstad dro til New York for å finne svar.

10.10.2016

– Troen på guden Jahve var langt mer mangfoldig etter det babylonske eksilet enn hva Det gamle testamentet gir inntrykk av, sier MF-professor Gard Granerød.

21.09.2016

Hva kan fortellingene om Jesu helbredelser bety i dag, og hvordan skal vi forstå dem? Ny bok gir viktige bidrag til debatten.

Sider