11.05.2018

– Minnene brukes til å inkludere noen, og ekskludere andre, sier GT-forsker Kristin Joachimsen.

27.04.2018

– Verdens kollektive hjerte har satt sin tillit og tro til oljen, mener teolog Marion Grau. Hun kaller den nye teologien rundt olje og oljeproduksjon for petroteologi.

Trine Anker
12.04.2018

Førsteamanuensis og religionsviter Trine Anker kritiserer begrepet «verdensreligioner», og mener at det fremmer en forståelse for at noen religioner er viktigere enn andre.

MF KOM
26.03.2018

MF KOM skal samordne MFs virksomhet overfor kirkelige oppdragsgivere, og utvikle nye tilbud.

MF CASR researchers
13.03.2018

MF CASR skal huse et ledende forskningsmiljø og være et knutepunkt for religionsforskere.

Å være i skogen - kilder til mening.
07.02.2018

I perioder kjennes livet meningsløst. Vi mister retningen. Hva er det da som kan hjelpe oss til å være tilstede? Stipendiat Maria S. Ånonsen presenterer forskning innen religionspsykologi.

Demokrati offentlig rom
15.01.2018

Det offentlige rom er ingen selvfølge. Den som ønsker en åpen og inkluderende offentlighet, må bidra til det.

Justin Bieber and the beliebers
02.11.2017

Finnes det religiøse trekk ved forholdet mellom kjendiser og fansene? Ja, mener professor Peter Ward i en nylig publisert artikkel. Han tar utgangspunkt i Justin Biebers besøk i Oslo i 2015. 

Mario Aletti, Kenneth Pargament, Gry Stålsett og Lars Johan Danbolt på konferanse i Hamar 2017.
29.08.2017

– Tyngdepunktet i religionspsykologisk forskning har flyttet seg fra Sverige til Norge, sier Gry Stålsett. MF var nylig medarrangør av internasjonal konferanse i religionspsykologi.

Victor Ghica med stein
10.07.2017

— Vikingene kan ha vært i Kroatia, sier MF-professor Victor Ghica. Han har oppdaget tidligere ukjent kontakt mellom Skandinavia og Vest-Balkan.

Sider