Kristin B. Aavitsland
30.08.2018

– Det Jerusalem som ridderne kjempet for, var på én gang byen i Palestina og det eschatologiske Gudsriket, sier MF-professor Kristin B. Aavitsland. Hun forsker på Jerusalem og på korstogene.

Harald Hegstad
16.08.2018

Dåpstallene i Den norske kirke peker nedover, og kirken forsøker å få flere til å velge dåp. – Men hvorfor døper vi egentlig, spør MF-professor Harald Hegstad i sin forskning.

Marielle Stigum Gleiss om Kinas sivilsamfunn
31.07.2018

MFs Marielle Stigum Gleiss tar i bruk en utvidet definisjon av politikk når hun sammen med to andre forskere tilskriver sivilsamfunnet i Kina større politisk innflytelse.

03.07.2018

– Det har vokst frem en mengde menigheter i Norge de siste årene. Deltakerne kan være medlemmer i ulike trossamfunn. Det er det lokale kristne fellesskapet som er viktig, sier Erling Birkedal, forsker ved MF.

Tre trosopplæringsrapporter
19.06.2018

MF-forskere har nylig levert tre nye forskningsrapporter om Trosopplæringsreformen.

07.06.2018

– Skolen utvikles stadig til å bli mer instrumentell. Dette kan få konsekvenser for medborgerrollen og det fremtidige demokratiet, mener førsteamanuensis Janicke Heldal Stray.

24.05.2018

– Analyserer moderne forskere Nikodemus for negativt, spør postdoktor Ole Jakob Filtvedt.

11.05.2018

– Minnene brukes til å inkludere noen, og ekskludere andre, sier GT-forsker Kristin Joachimsen.

27.04.2018

– Verdens kollektive hjerte har satt sin tillit og tro til oljen, mener teolog Marion Grau. Hun kaller den nye teologien rundt olje og oljeproduksjon for petroteologi.

Trine Anker
12.04.2018

Førsteamanuensis og religionsviter Trine Anker kritiserer begrepet «verdensreligioner», og mener at det fremmer en forståelse for at noen religioner er viktigere enn andre.

Sider