Linn Sæbø Rystad
27.09.2018

– Jeg skulle ønske vi kunne spole over prekenen, sa et av barna som Linn Sæbø Rystad har intervjuet. MF-stipendiaten forsker på forkynnelsen i trosopplæringstiltak. 

Emil Sætra
14.09.2018

– Ved å ta opp kontroversielle spørsmål i undervisningen, kan lærerne gi elevene en mulighet for demokratisk samhandling, sier stipendiat ved MF, Emil Sætra.

07.09.2018

– Kristendom er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter globalt både sosialt, økonomisk og politisk, forteller postdoktor ved MF, Gina Lende.

Kristin B. Aavitsland
30.08.2018

– Det Jerusalem som ridderne kjempet for, var på én gang byen i Palestina og det eschatologiske Gudsriket, sier MF-professor Kristin B. Aavitsland. Hun forsker på Jerusalem og på korstogene.

Harald Hegstad
16.08.2018

Dåpstallene i Den norske kirke peker nedover, og kirken forsøker å få flere til å velge dåp. – Men hvorfor døper vi egentlig, spør MF-professor Harald Hegstad i sin forskning.

Marielle Stigum Gleiss om Kinas sivilsamfunn
31.07.2018

MFs Marielle Stigum Gleiss tar i bruk en utvidet definisjon av politikk når hun sammen med to andre forskere tilskriver sivilsamfunnet i Kina større politisk innflytelse.

03.07.2018

– Det har vokst frem en mengde menigheter i Norge de siste årene. Deltakerne kan være medlemmer i ulike trossamfunn. Det er det lokale kristne fellesskapet som er viktig, sier Erling Birkedal, forsker ved MF.

Tre trosopplæringsrapporter
19.06.2018

MF-forskere har nylig levert tre nye forskningsrapporter om Trosopplæringsreformen.

07.06.2018

– Skolen utvikles stadig til å bli mer instrumentell. Dette kan få konsekvenser for medborgerrollen og det fremtidige demokratiet, mener førsteamanuensis Janicke Heldal Stray.

24.05.2018

– Analyserer moderne forskere Nikodemus for negativt, spør postdoktor Ole Jakob Filtvedt.

Sider