27.01.2019

Førstelektor Tron Fagermoen forsker på hvilken type språk kirken bør benytte seg av når den deltar i det offentlige ordskiftet.

Laura Marie Mork mener politikk og religion påvirker hverandre
16.01.2019

Laura-Marie Mork jobber med prosjektet "Religion and/or politics? The political communication in Early Modern Sweden under the reign of Gustav Vasa (1520-1560)".

Solvor Mjøberg Lauritzen forsker på utdanningssituasjonen til rom.
07.01.2019

– Utdanningsforskere har vært med på å skape og opprettholde feilaktige forestillinger om romers utdanningssituasjon, sier Solvor Mjøberg Lauritzen.

07.12.2018

Hvem og hvor mange bør vi slippe inn til Norge, og på grunnlag av hvilke kriterier, spør MF-professor Asle Eikrem.

Otfried Czaika MF-professor med reformasjonen som spesialitet
23.11.2018

Professor Otfried Czaikas forskning viser at det fantes flere boktrykk og en livligere reformasjon i Skandinavia enn hva som har vært dokumentert frem til nå.  

Maria Ledstam, stipendiat ved MF, forsker på relasjonen mellom økonomi og religion i arbeid
08.11.2018

– At religion og arbeid er flettet sammen kan oppleves som positivt, men noen erfarer det også som en metode sjefene har for å utnytte arbeidernes lojalitet, sier MF-stipendiat Maria Ledstam.

Geir Afdal - professor i pedagogikk ved MF
12.10.2018

– En mer konkurransepreget skolepolitikk får konsekvenser for lærernes profesjonelle verdier, sier professor Geir Afdal.

Linn Sæbø Rystad
27.09.2018

– Jeg skulle ønske vi kunne spole over prekenen, sa et av barna som Linn Sæbø Rystad har intervjuet. MF-stipendiaten forsker på forkynnelsen i trosopplæringstiltak. 

Emil Sætra
14.09.2018

– Ved å ta opp kontroversielle spørsmål i undervisningen, kan lærerne gi elevene en mulighet for demokratisk samhandling, sier stipendiat ved MF, Emil Sætra.

07.09.2018

– Kristendom er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter globalt både sosialt, økonomisk og politisk, forteller postdoktor ved MF, Gina Lende.

Sider