13.06.2016

For første gang har MF-studenter deltatt i et utgravingsprosjekt i Kroatia. – Veldig interessant, sier Brooke og Jesse Ophoff.

Sider