Demokrati offentlig rom
15.01.2018

Det offentlige rom er ingen selvfølge. Den som ønsker en åpen og inkluderende offentlighet, må bidra til det.

Justin Bieber and the beliebers
02.11.2017

Finnes det religiøse trekk ved forholdet mellom kjendiser og fansene? Ja, mener professor Peter Ward i en nylig publisert artikkel. Han tar utgangspunkt i Justin Biebers besøk i Oslo i 2015. 

Mario Aletti, Kenneth Pargament, Gry Stålsett og Lars Johan Danbolt på konferanse i Hamar 2017.
29.08.2017

– Tyngdepunktet i religionspsykologisk forskning har flyttet seg fra Sverige til Norge, sier Gry Stålsett. MF var nylig medarrangør av internasjonal konferanse i religionspsykologi.

Victor Ghica med stein
10.07.2017

— Vikingene kan ha vært i Kroatia, sier MF-professor Victor Ghica. Han har oppdaget tidligere ukjent kontakt mellom Skandinavia og Vest-Balkan.

27.06.2017

MF er en av de mest innovative forskningsenhetene i teologi i Europa, ifølge internasjonal ekspertkomite.

Bilde av professor Liv Ingeborg Lied
05.04.2017

Ny ledende forskning på middelaldermanuskripter drives fram av fagmiljøene på MF og TF. – Åpner for nye studier, og korrigerer det vi har gjort før, sier professor Liv Ingeborg Lied.

Jerusalemprosjektet ved MF nevnes i Humaniorameldingen 31. mars 2017.
31.03.2017

Et forskningsprosjekt ved MF får god omtale i den ferske Humaniorameldingen. 

14.03.2017

Hvilken rolle spiller religiøsitet og sårbarhet i en globalisert verden? Og er noen former for religiøsitet bedre rustet enn andre til å møte utfordringer mennesker møter i vår tid?

21.02.2017

Hva er frivilliges rolle i trosopplæringen, og hvordan kan de erfare at de tilhører kirkens fellesskap? Spørsmålene drøftes i ny bok.

13.12.2016

Hvordan kan kirken møte alle barn med god omsorg i dåp og trosopplæring? 

Sider