Øverst fra venstre: Birgitte Lerheim fra TF, Knut Tveitereid fra MF, Astrid Sandsmark fra MF, Stephen Sirris fra VID, Linn Sæbø Rystad fra MF og Bård Eirik Hallesby Norheim fra NLA.
09.11.2020

Kirkerådet bevilger en halv million kroner til det spennende forskningsprosjektet «LEK - Ledertrening etter konfirmasjonen». Prosjektet er initiert av MF, og består av felles forskning mellom MF, NLA, TF og VID.

18.05.2020

Kan religion og etikk i videregående skole fremme dialog, toleranse, respekt og selvrefleksjon hos elevene dersom bare noen få stemmer får dominere i undervisningen?

Forsker på bordvers - Johanne Norum Hansen
05.05.2020

Hvordan kan nattverd og bordbønn være inngangsport til en helhetlig forståelse av mat, klima og vern om skaperverket? Teologistudent Johanne Norum Hansen har forsket og funnet svar.

Bilde av nattverd. Innklipp med Birgitte Kessel
17.04.2020

Birgitte Kessel har i sin masteroppgave prøvd å finne ut hvordan kirken kan tenke om seg selv og kirkens muligheter i møte med etiske utfordringer knyttet til penger og forbruk.

27.02.2020

Hvordan kan vi relatere Jesu lidelse på korset til hvordan traumatiserte mennesker forstår sin egen lidelse?

Brent Nongbri and manuscript
11.02.2020

På det internasjonale antikvitetsmarkedet finnes manuskripter og andre gjenstander som vi ikke kjenner den arkeologiske opprinnelsen til. Professor Brent Nongbri forsker på hvordan vi skal forholde oss til denne problematikken.

Merethe Skårås - Utdanning i Sør Sudan
08.01.2020

– Historieundervisningen i Sør Sudan fremstiller utelukkende de tidligere fiendene i nord i negative ordelag, sier førsteamanuensis Merethe Skårås.

I stadig forhandling med folkekirken
11.12.2019

– Folks forhold til folkekirkens fellesskap er enda mer komplekst og skiftende enn jeg trodde, sier MF-stipendiat og forsker Sunniva Gylver.

Kristin Norseths avskjedsforelesning ved MF hadde temaet: Kampen om "folkets sjel". Statens overtakelse av Oslo lærerskole i 1946.
27.11.2019

– Tvangsovertakelsen av den private Oslo lærerskole i 1946 er et eksempel på en aktiv stat og «et totalitært demokrati», sier førsteamanuensis Kristin Norseth.

IKO - institutt for kristen oppseding forskes på av Harald Torgersen
05.11.2019

Straks krigen var over, skulle det norske samfunnet bygges opp igjen – som et kristent land. Nøkkelen lå i kristendomsundervisningen i skolen.

Sider