Portrett av Solvor M. Lauritzen
24.06.2021

Norges forskningsråd har tildelt 8 millioner til førsteamanuensis Solvor Mjøberg Lauritzens prosjekt MEMOROBIA. Forskningsprosjektet tar for seg romers historiske erfaring med 500 års slaveri i Romania. 

gravid mage
03.06.2021

Hvordan forhandles valg som juridisk sett er frie, men som samfunnet oppfatter som et etisk dilemma? Gunhild Maria Hugdal har forsket på kvinners fortellinger om valget mellom å ta abort eller å ikke ta abort.

lys fra himmelen
28.04.2021

Hilde Marie Movafagh har forsket på begrepet forutgående nåde i metodistisk teologi i dag. Hvordan bruker teologer i denne tradisjonen begrepet og hvordan setter de det i sammenheng med andre felt i teologien?

Forskerne i prosjektet er i Jerusalem
14.04.2021

«Tracing the Jerusalem Code» høres ut som tittelen på en fantasifull film, men det er navnet på noe enda mer spennende: En triologi der 60 historikere har trålet kulturen i Skandinavia på jakt etter spor av forestillingen om Jerusalem. De rike Jerusalemsfunnene fyller over 1800 boksider.

arkeologisk funn av kloster
13.03.2021

– At vi nå har fått en sikker datering på at det er verdens eldste kristne kloster våre forskere har gravd ut i Egypt, er intet mindre enn en verdensbegivenhet, en sensasjon, sier rektor Vidar L. Haanes ved MF vitenskapelig høyskole.

Trosopplæring Bøler kirke
16.02.2021

Barn lytter aktivt til forkynnelse og kan gjengi mye av det som blir sagt, men de vet ikke nødvendigvis hva de skal gjøre med det de har hørt. Det viser Linn Sæbø Rystads doktorgradsavhandling.

Øverst fra venstre: Birgitte Lerheim fra TF, Knut Tveitereid fra MF, Astrid Sandsmark fra MF, Stephen Sirris fra VID, Linn Sæbø Rystad fra MF og Bård Eirik Hallesby Norheim fra NLA.
09.11.2020

Kirkerådet bevilger en halv million kroner til det spennende forskningsprosjektet «LEK - Ledertrening etter konfirmasjonen». Prosjektet er initiert av MF, og består av felles forskning mellom MF, NLA, TF og VID.

18.05.2020

Kan religion og etikk i videregående skole fremme dialog, toleranse, respekt og selvrefleksjon hos elevene dersom bare noen få stemmer får dominere i undervisningen?

Forsker på bordvers - Johanne Norum Hansen
05.05.2020

Hvordan kan nattverd og bordbønn være inngangsport til en helhetlig forståelse av mat, klima og vern om skaperverket? Teologistudent Johanne Norum Hansen har forsket og funnet svar.

Bilde av nattverd. Innklipp med Birgitte Kessel
17.04.2020

Birgitte Kessel har i sin masteroppgave prøvd å finne ut hvordan kirken kan tenke om seg selv og kirkens muligheter i møte med etiske utfordringer knyttet til penger og forbruk.

Sider