20.09.2017

I år er det 40 år siden de første kvinnene fullførte praktikum ved MF. Helga Haugland Byfuglien og Inger Celius var de første kvinnelige prestene utdannet ved MF.

PPU-studenter ved MF besøkte Utøya september 2017
20.09.2017

I september var lektorstudenter og lærere ved MF på Utøya. - Sterkt og tankevekkende å være på et sted med lang historie knyttet til både innsats for demokrati og til terrorhendelsene 22. juli, sier førsteamanuensis Claudia Lenz.

åpen dag forskning gratis arrangement
07.09.2017

Velkommen til MF lørdag 21. oktober! Her kan du få med deg interessante foredrag, vakker musikk, æresdoktorkreering og ferske forskningsfunn.

Deltakere på RVS forskeruke Det teologiske menighetsfakultet
24.08.2017

36 doktorgradsstudenter og forelesere var nylig samlet på Lesbos gjennom forskerskolen RVS.

Kjetil Fretheim er ny prorektor ved MF
09.08.2017

Kjetil Fretheim tiltrådte som prorektor ved Det teologiske menighetsfakultet 1. august.

27.06.2017

– Samarbeidet med MF er det viktigste som har skjedd for rekrutteringen av prester og diakoner til Metodistkirken, sier Hilde Marie Movafagh, rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar.

Studentene
15.06.2017

For første gang uteksamineres studenter med bachelor i teologi på engelsk.

Faculdades EST
26.05.2017

MF har inngått samarbeidsavtale med Faculdades EST i Sao Leopoldo, Brasil. Våren 2018 starter nytt masteremne.

MF er på akademiatoppen i Norge når det gjelder publiseringspoeng i 2016.
10.05.2017

Ansatte ved MF er de som i snitt publiserer mest forskning blant universitets- og høyskoleansatte i landet. – Vi er stolte av våre dyktige ansatte, sier rektor Vidar L. Haanes.

Bilde fra panelsamtale
26.04.2017

Studentrådet ved MF inviterte til debatt om undervisning og formidling i og etter høyere utdanning. 

Sider