Vidar Haanes og Jürgen Moltmann
25.09.2018

Professor Jürgen Moltmann ble kreert æresdoktor, Doctor Theologiae Honoris Causa, ved MF 25. sept. 2018. Her kan du se opptak fra kreeringen og forelesninger, og finne pdf-er av laudatio og forelesninger. 

Jürgen Moltmann
20.09.2018

18 år gammel ble Wehrmacht-soldaten Jürgen Moltmann tatt til fange av engelske soldater. Vel 70 år senere kan vi konstatere at han ble en av etterkrigstidens mest betydningsfulle teologer.

Liv Ingeborg Lied
17.09.2018

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

10.09.2018

7.-9. september var MF vertskap for OTSEM-konferansen. Et nettverk av GT-forskere fra universiteter i Norden, Estland, Storbritannia og Tyskland.

06.09.2018

SHoT-undersøkelsen viser at studentene trives på MF. De føler seg godt mottatt og er godt fornøyd med det faglige og fysiske læringsmiljøet. Samtidig sliter mange psykisk.

Når kirke lykkes
05.09.2018

Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes? UKT-konferansen er en fagkonferanse om ungdom, kultur og trosopplæring.

Stellenbosch
28.08.2018

Gjør som Johanne og ta et studieopphold i utlandet! Et utenlandsopphold gir deg unike erfaringer og hever kvaliteten på studiene dine. Søk innen 1. oktober. 

28.08.2018

Professor John M.G. Barclay (Durham U.K.) besøker MF tirsdag 4. september, og holder gjesteforelesning med temaet "Paul and the Gift".

Studiestart ved MF, registrering av studenter.
21.08.2018

– Det er semesterstart. Hva tar vi med oss fra sommeren og inn i studiehverdagen, spør prorektor Kjetil Fretheim.

16.08.2018

Nesten hver tredje student føler seg ensom, viser en fersk undersøkelse. MF ønsker å legge til rette for at studentene skal ha muligheter for å finne sosiale arenaer og samtalerom. 

Sider