12.11.2018

Den MF-administrerte forskerskolen RVS Religion, Values, Society er attraktiv. Flere interesserte ph.d.-studenter står på venteliste for å bli med.  

Nytt informasjonsmagasin MF
02.11.2018

MF-magasinet Lys og liv har fått nytt navn. Nå heter det MF. Første nummer gikk i posten 2. november. 

bilde av penger
29.10.2018

Denne høsten utlyser MF midler fra Herdis og Robert Kirkerøds legat med søknadsfrist den 5. november 2018.

MF er med når nye lærerplaner skrives
17.10.2018

Trine Anker og Claudia Lenz bidrar i arbeidet når lærerplanene i grunnskolen og videregående skole i disse dager skrives på nytt. 

Vidar Haanes og Jürgen Moltmann
25.09.2018

Professor Jürgen Moltmann ble kreert æresdoktor, Doctor Theologiae Honoris Causa, ved MF 25. sept. 2018. Her kan du se opptak fra kreeringen og forelesninger, og finne pdf-er av laudatio og forelesninger. 

Jürgen Moltmann
20.09.2018

18 år gammel ble Wehrmacht-soldaten Jürgen Moltmann tatt til fange av engelske soldater. Vel 70 år senere kan vi konstatere at han ble en av etterkrigstidens mest betydningsfulle teologer.

Liv Ingeborg Lied
17.09.2018

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

10.09.2018

7.-9. september var MF vertskap for OTSEM-konferansen. Et nettverk av GT-forskere fra universiteter i Norden, Estland, Storbritannia og Tyskland.

06.09.2018

SHoT-undersøkelsen viser at studentene trives på MF. De føler seg godt mottatt og er godt fornøyd med det faglige og fysiske læringsmiljøet. Samtidig sliter mange psykisk.

Når kirke lykkes
05.09.2018

Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes? UKT-konferansen er en fagkonferanse om ungdom, kultur og trosopplæring.

Sider