studenter utenfor MF
28.05.2021

MF planlegger et mest mulig normalt høstsemester. Vi gleder oss til å se dere!

Kollasj med skjermbilder fra masterbloggen
23.03.2021

– Jeg har lenge tenkt på at den forskningen som masterstudenter gjør får altfor lite oppmerksomhet, sier Marielle Stigum Gleiss. Hun er førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved MF vitenskapelig høyskole. I år har hun gitt masterstudentene en ny mulighet til å skinne. 

arkeologisk funn av kloster
13.03.2021

– At vi nå har fått en sikker datering på at det er verdens eldste kristne kloster våre forskere har gravd ut i Egypt, er intet mindre enn en verdensbegivenhet, en sensasjon, sier rektor Vidar L. Haanes ved MF vitenskapelig høyskole.

Studenter sammen med rektor Vidar L. Haanes
11.02.2021

Det går ikke an å bli mer fornøyd enn teologistudentene ved MF er. De topper skalaen med 5 av 5 mulige i snitt i studenttilfredshet. Det samme gjelder MF/VIDs diakonistudenter, i følge årets offisielle studiebarometer fra NOKUT.

Brent Nongbri and manuscript
29.01.2021

Norges forskningsråd har tildelt 11,7 millioner til professor Brent Nongbris forskningsprosjekt EthiCodex. Forskningsprosjektet tar for seg den tidlige kodeksens historie, og sikter på å utvikle en ny etikk og metode for manuskriptforskning.

Blossom Stefaniw
18.12.2020

Dr. Blossom Stefaniw starter som Heisenberg-professor ved MF fra februar 2021.

Bilder av de kvinnelige professorene på MF
03.12.2020

På 15 år har MF gått fra 0 til 42 % kvinnelige professorer.

norske sedler
22.10.2020

Denne høsten utlyser MF midler fra to legater med søknadsfrist den 6. november 2020.

fasade med mennesker
14.10.2020

Vi har flere tilbud for deg som ønsker å kombinere studier med full jobb. Se oversikten over vårens tilbud.

Gina Lende og telt-leir
11.09.2020

MF deltek i eit nytt, stort, internasjonalt forskingsprosjekt som skal undersøke korleis muslimske humanitære aktørar arbeider i kriseområder, og korleis ulike muslimske organisasjonar, filantropar og statlege initiativ samarbeider om dette arbeidet over landegrensene.

Sider