03.01.2021

Regjeringen har besluttet at det ikke blir noen fysisk undervisning for studenter før 18. januar. All undervisning blir digital.

Blossom Stefaniw
18.12.2020

Dr. Blossom Stefaniw starter som Heisenberg-professor ved MF fra februar 2021.

Bilder av de kvinnelige professorene på MF
03.12.2020

På 15 år har MF gått fra 0 til 42 % kvinnelige professorer.

norske sedler
22.10.2020

Denne høsten utlyser MF midler fra to legater med søknadsfrist den 6. november 2020.

fasade med mennesker
14.10.2020

Vi har flere tilbud for deg som ønsker å kombinere studier med full jobb. Se oversikten over vårens tilbud.

Gina Lende og telt-leir
11.09.2020

MF deltek i eit nytt, stort, internasjonalt forskingsprosjekt som skal undersøke korleis muslimske humanitære aktørar arbeider i kriseområder, og korleis ulike muslimske organisasjonar, filantropar og statlege initiativ samarbeider om dette arbeidet over landegrensene.

Fra samling i RVS
26.08.2020

Forskerskolen Religion Values Society (RVS), med MF som vertsinstitusjon, får rosende omtale i en midtveisevaluering av Forskningsrådet. 

Bladet MF nr 1 2020
27.05.2020

I 2020s første utgave av bladet MF møter du noen av forfatterne vi kan treffe i gangene på MF. De er førsteamanuenser, professorer og postdoktorer. De presenterer seg ikke ofte som forfattere. Men det er de.

MF-forskere leter etter mening i koronapandemien
07.05.2020

I disse dager sender forskere ved MF og andre universiteter i Norge og Europa ut en spørreundersøkelse for å undersøke eksistensielle aspekter ved koronapandemien.

Åshild Mathisen er ny styreleder ved MF
07.05.2020

MF har fått nytt styre som trer i kraft fra juli 2020.  Kommunikasjonsrådgiver i Try og tidligere Vårt Land-redaktør, Åshild Mathisen, er valgt som styreleder. 

Sider