Styret

Styret for Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet pr. 01.07.2016:

Eksterne medlemmer:

Jan Olav Olsen, leder, 2016-2018

Knut Lundby, nestleder, 2016-2018

Ole Martin Grevstad 2016-2020

Camilla Osnes 2016-2020

Elise Sandnes 2016-2020

Vitenskapelig tilsatte:

Postdoktor Kristin Graff-Kallevåg, 2016-2018

Professor Kristin Bliksrud Aavitsland, 2016-2018

Førsteamanuensis John Wayne Kaufman, 2016-2018​

Administrativt tilsatte:

Rådgiver Hildegun Hennum Høeg, 2016-2018​

Studenter:

SR-leder Rebekka Opsal, 2018

Studentpolitisk ansvarlig Anna Aas Lindahl, 2017-2018

 

Eksterne varamedlemmer:

1 Wenche Fladen Nervold 2016-2018

2 Marthe Styve Holte 2016-2018

3 Marianne Uri Øverland 2016-2018

Interne varamedlemmer:

Stipendiat Vegard Holm, 2016-2018

Opptaksleder Rune Vik, 2016-2018

Studentvaramedlemmer:

Nicholas Rognli-Olsen Noble, 2018

Simon Eikill-Moen, 2018