Medie- og annonseplan

Antall abonnenter: 18.000
Utgivelser per år: 2
2019: 85. årgang

I Medie- og annonseplan for 2019 ser du våre annonsemoduler, priser og materiellfrister.

Om våre lesere
Lesere av bladet MF er først og fremst nåværende og tidligere MF-studenter. I tillegg sendes bladet til alle menigheter i Den norske kirke, bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av MF. Leseren er mellom 19-99 år og bosatt over hele landet. Leseren arbeider i kirke, skole eller samfunn.

Lena Skattum Sandvik
redaktør 
E: mfblad@mf.no
T: 22 52 05 52