Avdelingsråd

For våren 2018 vil rådene ha følgende sammensetning:

Avdeling for teologi og historie:

Leder:  John Wayne Kaufman
Nestleder: Terje Hegertun
Fredrik Saxegaard
​Kristin Joachimsen
Glenn Ø. Wehus
Matthew Monger
Marthe Bogen
Studenter: Simon Eikill-Moen og Solveig Vatn Weisser
Observatør: Hanne R. Løvaas
Observatør: Inge Westly

1. vara: Andrew Wergeland
2. vara: Idun Strøm Sefland
1. studentvara Fredrik Sletbakk
2. studentvara: Sigurd Wessenland Gravdal

 

Avdeling for religion og pedagogikk:

Leder:  Ann Midttun
Nestleder: Solvor Mjøberg Lauritzen
Astrid Sandsmark
​Hanne Birgitte Sødal Tveito
Emil Sætra
​Mona G. Bø
Studenter: Fredrik Sletbakk og Mats Garte
Sekretær: Elisabeth Løsnesløkken
Observatør: Bente Røren

Vara: Morten Holmqvist
1. studentvara: Rebekka Opsal​
2. studentvara: Mia Cecilie Welten

 

Avdeling for religion og samfunn:

Leder: Roar G. Fotland
Nestleder: Marielle Stigum Gleiss
Sturla Stålsett
Berit Widerøe Hillestad
Studenter: Anders Østby og Nashat Quazi 
Observatør: Inger Johanne Gillebo

Vara: Lars Laird Iversen
1. studentvara: Fredrik Sletbakk ​
2. studentvara : Ingeborg Trovåg Bjørneset