Avdelingsråd

For høsten 2018 vil rådene ha følgende sammensetning:

Avdeling for teologi og historie:

Leder:  John W. Kaufman
Nestleder: Terje Hegertun
Fredrik Saxegaard
​Kristin Joachimsen
Glenn Ø. Wehus
Matthew Monger
Marthe Bogen
Studenter: Simon Eikill-Moen og Matilde Opsahl
Observatør: Hanne R. Løvaas
Observatør: Inge Westly

1. vara: Andrew Wergeland
2. vara: Roald Oulie Eskildsen
1. studentvara Rebekka Opsal
2. studentvara: Tobias Wang

 

Avdeling for religion og pedagogikk:

Leder:  ​Hanne Birgitte Sødal Tveito
Nestleder: Trine Anker
Astrid Sandsmark
Solvor Mjøberg Lauritzen
Emil Sætra
​Mona G. Bø
Studenter: Fredrik Sletbakk og Runar Larsen
Sekretær: Elisabeth Løsnesløkken
Observatør: Bente Røren

Vara: Morten Holmqvist
1. studentvara: Rebekka Opsal​
2. studentvara: Iselin Versto Vold

 

Avdeling for religion og samfunn:

Leder: Roar G. Fotland
Nestleder: Sturla Stålsett
Lars Åsmund Laird Iversen
Berit Widerøe Hillestad
Studenter: Anders Østby og Mathias Stenerud 
Observatør: Inger Johanne Gillebo

Vara: Lars Kåre Grimsby
1. studentvara: Rebekka Opsal ​
2. studentvara : Mia Cecilie Welten