Å være luthersk folkekirke i dag

Vel møtt til seminar på MF om menighetsutvikling i luthersk kirke. Tid: 1. mars 2017 kl. 09.00 - 15.30.

Informasjon

Dato/tid: 
01.03.2017 - 09:00 til 15:30

Kursavgift, inkl. lunsj: kr. 400.                      

Påmelding innen 25.2.17. 

Hovedinnledere:
Halvor Norhaug

Anne Lise Matre

​​Gunnar Heiene

Lene Conradi

I 2017 feirer vi at det er 500 år siden den lutherske reformasjon. For Luther var menigheten, den lokale samlingen om ordet og sakramentene, grunnleggende for det å være kirke.
Vi vil på dette seminaret spørre hva det vil si å være menighet i en luthersk kirke i vår tid;
Hva vil det si å være luthersk kirke i det mangfoldige norske samfunnet, og hva betyr det å være menighet i lokalsamfunnet?

Vi vil belyse dette både ut fra vår egen historie og tradisjon, og med erfaringer og perspektiver fra lutherske kirker i andre deler av verden. Spørsmålene vil bli belyst med foredrag og erfaringsdeling. 

Seminaret arrangeres av «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.

Program på MF

​STED: AUD. 1.

Fra 09.00 Ankomst / kaffe m.m.

09.15   Velkommen / Innledende refleksjoner

09.30: Å være menighet i en luthersk kirke.

  •  Hva særpreger lutherske folkekirkemenigheter, og hvordan utvikle menigheter i vår tid? Foredrag ved Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
  •  Å være luthersk menighet i en minoritetskirke. Refleksjon på grunnlag av erfaringer med å etablere og drive luthersk kirke i Mali. Foredrag ved Anne Lise Matre, tidl. misjonær i Mali / ansatt i NMS
  • Samtale

11.45 Lunsj

12.30 Kirke som aktør i det flerkulturelle lokalsamfunn.

  • Erfaringer fra et europeisk prosjekt med ulike kirkesamfunn. Utfordringer til luthersk menigheter. Innlegg ved Gunnar Heiene, professor ved MF
  • Kirken som en «merverdi» for lokalsamfunnet. Hva forventes av menigheter som samfunnsaktør i en fristilt folkekirke? Innlegg ved Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
  • Samtale

Kaffe mm

14.00 Hva tilstreber vi av kirkelig praksis i lokalsamfunnet?

  • Innlegg fra kirkelige ledere med noe ulik praksis og profil:

Kristin Stang Meløe, sokneprest i Nordberg, og tidligere kirkeverge i Tromsø

Vidar Bakke, prest i Bymenigheten Sandnes (Valgmenighet)

Sevat Lappegaard, prost i Elverum

  • Samtale

15.15 Avsluttende kommentar / avslutning