Å være en lærende kirke

Å være en lærende kirke

Velkommen til fagdag om kirkelig undervisning, med markering av katekettjenesten 50 år!

Informasjon

Dato/tid: 
07.11.2019 - 09:30 til 15:30

Sted: Aud 1

Meld deg på her.

Pris: 400 kr

Undervisning har vært en del av kirkens oppdrag helt fra de første kristne menigheter. Dette fikk et konkret uttrykk i katekettjenesten i Den norske kirke som ble opprettet ved lov i 1969.

Program: 

09.30-10.00: Registrering. Kaffe/te

10.00: Velkommen til MF v/Erling Birkedal

10.05-10.20: Å være en undervisende kirke v/Jan Christian Kielland

10.20-11.15: Kirkelig undervisningstjeneste 50 år! v/Jan Ove Ulstein
Tid til spørsmål fra salen, v/Erling Birkedal

Pause

11.30-12.15: Kateket og menighetspedagog live! En samtale om undervisningstjenesten i Den norske kirke, v/samtaleleder Kristine Aksøy

12.15-13.00: Lunsj

13.00-13.50: Ung i dag – utfordringer til kirkelig undervisning på grunnlag av boka Generasjon prestasjon v/Ole Jakob Madsen

Festkake!

14.15-15.00: Hvilken kompetanse trenger en kirkelig underviser? En samtale med kompetansemiljø og læresteder, v/samtaleleder Eldbjørg Leinebø Ekre

15.00-15.30: Kirkelig undervisning og undervisningstjeneste i framtid! v/Kristine Aksøy

 

Fagdagen er arrangert av MF KOM, IKO-Kirkelig pedagogisk senter, Kirkerådet, KUFO og KA. 

 

Bidragsytere:

Jan Ove Ulstein er teolog, forfatter, salmedikter og poet. Førsteamanuensis og lærar ved Høgskulen i Volda. Var sentral i arbeidet med utvikling av den tidligere kateketutdanningen i Volda.

Kristine Aksøy er leder for seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet. Kateket og tidligere høyskolelærer ved kateketutdanningen på MF. Har vært leder for implementeringen av trosopplæringsreformen fra 2003.

Ole Jacob Madsen er psykolog og filosof. Han er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Aktuell med boka Generasjon prestasjon – hva er det som feiler oss.

Eldbjørg Leinebø Ekre er seniorrådgiver i KA, og arbeider med undervisning, etter - og videreutdanning. Lærer og kateket i en årrekke. Har arbeidet med kurs og materiellutvikling ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Har ledet arbeidet med erfaringsbasert master for kateketer ved MF.

Andre medvirkende:

Jan Christian Kielland, kirkefagsjef, (KR)
Erling Birkedal, førsteamanuensis (MF)
Marianne Uri Øverland, direktør (IKO)   

I tillegg deltar menighetspedagoger, kateketer og fakultetslærere i debatter og samtaler.