Ungdom, identitet og selvrealisering

Velkommen til nettverkskonferanse for rådgivere i kristne folkehøgskoler og videregående skoler 21. - 22. november.

Informasjon

Dato/tid: 
21.11.2016 - 12:00 til 22.11.2016 - 12:30
Last ned dokumenter: 
  • Foredrag som gir faglig påfyll og inspirasjon i ditt arbeid med å hjelpe, støtte og gi råd til ungdom
  •  Mulighet til å møte kolleger fra andre skoler og utvide ditt faglige nettverk
  • Utveksling av ideer og erfaringer fra rådgiverhverdagen​

Program

21. november
12:00 Lunsj
13:00 Velkomst
13:15 Åpningsforedrag:
Vellykkethetens tyranni - om å være ung, relevant og eksponert.
Unge mennesker strever seg syke i jakten på å nå sine ambisiøse
mål. Hvordan kan vi forstå de unges virkelighet og hvilke
utfordringer og muligheter gir dette til rådgiverrollen?
v/ Einar Eidsaa Edland, diakon og stipendiat, MF

14:00 Parallelle sesjoner
1) “3D-veiledning - veien til identitet” v/ Morten Serkland,
lektor, sykepleier og lærer ved Grenland folkehøgskole
2) Kartleggingstester - Erfaringer med to ulike verktøy
Rådgivere ved Danielsen og KVT
15:00 Pause
15:15 Finnes kristen selvrealisering?
Sunniva Gylver, sogneprest i Fagerborg kirke, stipendiat MF
16:00 Sofasamtale - hvordan jobber vi med rådgivning?
Erfaringsutveksling. Ledes av Lena Skattum Sandvik,
kommunikasjonsrådgiver MF
17:00 Middag
 

22. november
09:00 Tro som ressurs?
Hvordan dagens ungdom forhandler religion og hverdag?

ved Morten Holmquist, førsteamanuensis i religionspedagogikk ved MF
09:45 Pause
10:00 Hvordan kan vi hjelpe ungdommene til å se hverandre med
åpne øyne - designe håp for framtida?

ved Ingunn A. Brandsæter,
rektor ved Hallingstad skole i Lier, leder av Barnetsmyggnett.no
10:45 Pause
11:00 Om å utdanne seg til kristen tjeneste
ved Arne J. Eriksen, spesialrådgiver ved MF
11:15 Lærerutdanningen – i endring
ved Anne Karin Rudjord Unneland, førstelektor i pedagogikk NLA
11:30 Livsmestring i skolen
Anders Tyvand, stortingspolitiker KrF, sitter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
12:30 Slutt/ lunsj

Aktuelle politiske dokumenter:
Karriereveiledning for individ og samfunn (NOU 2016:7)
Representantforslag 46 S (2015-2016)

Påmelding:
Frist: fredag 4. november 2016. Påmeldingen er avsluttet.
Ta kontakt med lena.s.sandvik@mf.no om du ønsker å bli med, og ikke har meldt deg på enda. 

Deltakeravgift (inkluderer 2xlunsj og middag):
1000 kroner ved påmelding innen 30. september
1250 kroner ved påmelding etter 30. september

Kontaktinformasjon:
MFs spesialrådgiver Arne J. Eriksen: arne.j.eriksen@mf.no