Trosopplæring for alle? Fagdag om læring, tro og sårbare unge

Prismet-seminar med utgangspunkt i IKO-Forlagets bok: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge.

Informasjon

Dato/tid: 
03.09.2015 - 09:00

Tid: 3. september kl. 09.00-15.00
Sted: Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydasvei 4, Majorstuen, aud. 1
Pris: 500 kr (inkl lunsj). 
Fagdagen er gratis for studenter ved MF. (Sørger for lunsj selv).

Målgruppe: Kirkelig ansatte og studenter i kirkelig profesjonsutdanning ved MF

Prismet-seminar med utgangspunkt i IKO-Forlagets bok: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Boka er et samarbeidsprosjekt mellom MF og Høyskolen Diakonova.

Program:
10.00  Gudstjeneste i kapellet ved Marianne Uri Øverland
10.30 Velkommen  
Foredrag ved Leif Gunnar Engedal: Å seile i samme skip. Om sårbarhet og solidaritet.
11.10  Pause
11.20  Hva er de sårbare unges behov? Ved Torborg Aalen Leenderts og Astrid Sandsmark
12.15 Lunsj
13.00 Sårbare unge i kirkens trosopplæring ved Linda Ekrem, Mari Haug Thorsen og Hanna Haraldstad
13.30 Pause
13.45 Sårbar kirke? Innlegg og samtale ved Tron Fagermoen
15.00 Takk for i dag

Fagdagen arrangeres i samarbeid mellom IKO og MF.