Trauma and Care seminar

Vi får besøk av anerkjente forskere innenfor teologi og traumer på MF 11. og 14. oktober  2019.

Informasjon

Dato/tid: 
11.10.2019 - 09:00 til 14.10.2019 - 15:00

Professorene Shelly Rambo (Boston University Theological School) og Pamela Cooper-White (Union Theological Seminary, New York), er anerkjente forskere innenfor teologi og traumer. Disse to blir hovedforedragsholdere på MFs seminar "Trauma and Care" 11. og 14. oktober 2019.

Dag én av seminaret, fredag ​​11. oktober, vil inneholde to foredrag, et av Rambo og et av Cooper-White. Tema vil være innen traumer og teologi. 

  • Shelly Rambo vil reflektere over de teologiske temaene og doktrinære implikasjonene i hennes eget arbeid relatert til klassiske temaer i kristen teologi.
  • ​Cooper-White vil fokusere på de teologiske elementene i hennes arbeid som ligger i skjæringspunktet mellom konstruktiv teologi, pastoral pleie og psykoanalyse. 

Begge foredragene vil bli fulgt av diskusjon i små grupper og en plenumssamtale med de to foredragsholderne. 

I tillegg til Rambo og Cooper-White møter vi professor Sverre Varvin (Oslo Met). Han er psykiater, og forsker og underviser for tiden på kompliserte traumer blant flyktninger og innvandrere. 

Etter lunsj inviteres deltakerne til en workshop. Denne vil fokusere på metodiske spørsmål i skjæringspunktet mellom teologi, religion og traumer: Hvordan utføres forskning om teologi og traumer? Hva er teologers parametere for empirisk og tverrfaglig arbeid i relasjon til de mer kliniske og pastorale aspektene av traumer? Hvilke etiske krav må teologer og forskere innen religion forholde seg til når de jobber med slike problemer? 

Dag to av seminaret, mandag 14. oktober, vil inneholde to nye foredrag av Pamela Cooper-White og Shelly Rambo over "Trauma and Care". 
Cooper-White vil belyse sitt arbeid med pastoral psykoterapi mens Shelly Rambo vil gi teologiske perspektiver på omsorg relatert til traumer. 

De to hovedforedragene vil bli fulgt av en panelsamtale. Deltakere her er Birte Nordahl, prest hos Kirkens bymisjon (Tøyenkirken). Hun jobber med en doktorgrad over terroren i Oslo og på Utøya i 2011. Torstein Holten, forsvarsprest og sertifisert veileder i pastoralklinisk utdanning, og Rolf Steffensen, prest i Tysfjord og prest og ansatt ved Kirkelig Ressurssenter, Lennart Persson .

For program og mer informasjon, klikk her