teologidagene

Teologidagene 2018

Velkommen til Teologidagene! Et nytt møtested for teologisk samtale med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke.

Informasjon

Dato/tid: 
05.03.2018 - 09:30 til 06.03.2018 - 15:30

Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk emne som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv?

Teologidagene arrangeres for første gang i 2018, og har "Frelse nå" som tema. 5. og 6. mars vil prester og andre med interesse for teologi møtes for faglig påfyll og samtale, med utgangspunkt i kirke og samfunn. Arrangementet finner sted på VID.

Teologidagene er et samarbeid mellom Bispemøtet i Den norske kirke, MF, Teologisk fakultet, VID vitenskapelige høgskole, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene. Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke. Målgruppen er prester og andre med interesse for teologi.

Om programmet

Utgangspunktet for samlingen vil være sentrale spørsmål som hva frelse betyr i dag.

  • Hva frelses vi fra, hva frelses vi til?
  • Hvordan forstås frelsen i spennet mellom tid og evighet? 

Teologidagene 2018 vil ha bibeltekstene knyttet til årets påskefeiring som en felles referanseramme. Samlingen vil munne ut i en større samtale om eksegetiske innsikter og homiletiske utfordringer ved bibeltekstene og gudstjenestene langfredag og påskedag. Teologidagene 2018 vil både tydeliggjøre hva som står på spill og hva som utgjør forskningsfronten i internasjonal teologisk tenking i dag. Samtalen om betydningen av «frelse» vil også ha stor praktisk nytteverdi for prester og andre som er i gang med å forberede den lokale påskefeiringen.

Mer informasjon og påmelding finner du her