Prest på prekestol i kirke

Teologi skaper forkynnelse skaper teologi

Nordisk homiletisk nettverk inviterer til digital konferanse 19.-20. august 2021.

Informasjon

Dato/tid: 
19.08.2021 - 09:00 til 20.08.2021 - 16:00

PÅMELDING
På grunn av koronasituasjonen må vi dessverre konvertere fra en fysisk samling i Bergen til en nettbasert konferanse. Konferansen vil i hovedsak bli gjennomført over de to dagene med foredrag, samtaler og paper-sesjoner, dog med noen endringer. På grunn av dette vil påmeldingsfunksjonen bli endret, påmeldingsfrist blir i august, og programmet for dagene noe justert.

Vi kommer tilbake med oppdartert informasjon innen 18. juni. 

Meld deg på via skjemaet nederst på denne siden.

Sted: Digitalt
Pris: Gratis

Hvordan forkynne teologisk reflektert i møte med menneskers betydningsfulle erfaringer i livet? Hva forstår vi egentlig med teologi i denne sammenhengen, og hvordan gir den seg uttrykk i forkynnelsens praksiser?

Etter en periode med søkelys på kommunikasjon og tilhørere er det flere homiletiske forskere som igjen retter oppmerksomheten mot forholdet mellom forkynnelse og teologi. På nettverkskonferansen denne gangen vil vi ta opp tråden og reflektere om teologisering i forkynnelsen -  om hvordan forkynnelsen skaper teologi og teologi skaper forkynnelse.

Til konferansen inviteres kolleger som arbeider med forskning og undervisning i homiletikk i Norden. Prester, studenter og andre som er interesserte i homiletikk er også hjertelig velkommen. 

Hovedinnledere på konferansen blir:

  • Marlene Ringgaard Lorensen, studieleder og lektor i praktisk teologi ved Det teologiske fakultet ved Universitet i København.
  • David Schnasa Jacobsen, professor i homiletikk ved Boston University School of Theology og leder for  Prosjektet “Homiletical theology” (deltar digitalt).
  • Marius Timmann Mjaaland, professor religionsfilosofi og systematisk teologi ved Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til dette ønsker vi å få innblikk i bredden av homiletisk forskning i de nordiske landene nå for tiden. I den forbindelse inviterer vil til fremleggseminar som enten kan knyttes til konferansens overordnete tema, eller som presenterer homiletiske forskningsprosjekter som er gjennomført, eller er under arbeid. Presentasjoner kan gis fra kollegaer som arbeider med forskning eller undervisning i homiletikk, PhD-studenter, master-studenter eller andre interesserte. Forslag til fremlegg (paper) på maks 250 ord sendes til Linn Sæbø Rystad innen 15. mai 2021. Seminarene holdes i utgangspunktet på de nordiske språk.

 

Program

Torsdag 19.08

10.00 - 10.15 Velkommen og introduksjon til konferansen og tema

10.15 - 12.00 Key note 1: Marlene Ringgaard Lorensen - Prædikenens teologi: mellem forstyrrelse og resonans
Diskusjon i breakout rooms

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.10 Paper-presentasjoner

15.10 - 15.30 Pause

15.30-17.15 Key note 2: David Schnaasa Jacobsen - Homiletical Theology
Diskusjon i breakout rooms før diskusjon i plenum

17.15 - 17.30 Avslutning

19.00 Vi oppfordrer folk til å mltes til felles middag der det er mulig.
 

Fredag 20.08

08.30 Morgenbønn

9.00 - 10.30 Key note 3: Marius Timmann Mjaaland - Preken som hendelse: Perspektiver på teologi i forkynnelsen
Respons: Gunnar Innerdal

10.30 - 11.00 Pause - kaffe

11.00 - 12.30 Panelsamtale: Clara Nystrand, Linn Sæbø Rystad, Marius Timman Mjaaland. Tema: Om teologisering i forkynnelsen. 
Chair: Tone Stangeland Kaufman.

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 15.00 Nordisk homiletisk nettverksmøte