Tankesmie: Post-konf. Hva nå?

Velkommen til tankesmie om på MF fredag 29. april!

Informasjon

Dato/tid: 
29.04.2016 - 08:45 til 12:00

Konfirmanttiden er over. Leiren er slutt. Turene og klubbkveldene fylles av nye konfirmanter. Hva med de "gamle"? Hva nå?

Vårens tankesmie i regi av Ungdomsarbeid.no og Det teologiske Menighetsfakultet handler om begrepene "ledere/medarbeidere/deltakere" og rekruttering innad i ungdomsarbeid etter konfirmasjon.

Til samlingen kommer Sten Are Hanserud - kateket Østre Toten, Jorund Andersen - kapellan i Ullern menighet i Oslo og en representant fra Kirkerådets seksjon for barn og unge og trosopplæring.

Vi håper at dere setter av dagen og blir med oss i diskusjonen rundt disse utfordringene!

Program for dagen:

- Kaffe og te fra 8:50
09.00 Velkommen v/Ungdomsarbeid.no
09.10 Innledninger til tema
10:00 Pause: andakt i kapellet
10:20 Innledninger fortsetter, mulighet for oppfølgingsspørsmål
10.45 Samtale i smågrupper
11.00 Samtale i plenum med innledere
11.30 Matpakkelunsj (mulighet for å kjøpe i kantina) - vi stiller med kaffe/te.
12.00 Ferdig

Velkommen!

Arrangementsinformasjon finner du også på Facebook!