Steinunns disputas

Steinunn A. Björnsdottirs doktorgradsprøver

Steinunn A. Björnsdottir holder 24. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
24.05.2019 - 10:15 til 15:00

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag 24. mai 2019 kl. 10:15. 

Tema for prøveforelesningen:

Practical theology and church reforms: 
What roles can practical theology play in order to understand and improve church reforms, seen on the background of developments in the understanding of practical theology as academic discipline?

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

Reforming Pastors:
A study on Reforms and Attempted Reforms in the ELCI with a Focus on the Role of the Pastors.

De ordinære opponenter er Associate professor dr. Kirsten Donskov Felter, Aarhus (1) og Professor dr. Harald Askeland, Oslo (2). Associate professor dr. Fredrik Saxegaard er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.