Sjelesorg på nett

Velkommen til sjelesorgsymposiet 2021 – denne gangen heldigitalt! Tittelen er naturligvis «Sjelesorg på nett», og vi har to hovedtemaer: Den ene er «Sjelesorg og makt», det andre er «Sjelesorg på nettet».

Informasjon

Dato/tid: 
27.05.2021 - 10:00 til 15:30

Arrangementet er planlagt av Hans Stifoss-Hanssen og Anne Austad ved VID vitenskapelige høgskole, Lars Johan Danbolt ved MF vitenskapelig høskole og Anne Hege Grung ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Det er gratis deltakelse, men du må registrere deg i Zoom for å delta.

Registrer deg i Zoom!

Program

10.00 Velkommen. Presentasjonsrunde.
10.15 Makt og sjelesorg i nord: Traumateologiske perspektiver. Sigridur Gudmarsdottir, VID.
11.15 Pause
11.30 Sjelesorg og makt - en samtale 12 år etter. Hans Stifoss-Hanssen, VID og Marit Bunkholt, Dnk. Utgangspunktet for samtalen er innledningskapittelet i boken "Møtet med den andre" (PTS 2007).
12.15 Pause
13.00 Sjelesorg på nettet. Innlegg som reflekterer over erfaringer fra Nettkirkens chattetjeneste og digitale samtaler med studenter: Anne Anita Lillebø, UiO, Marie Skarrebo Jørgensen, Dnk, Lars Johan Danbolt, MF.
14.00 Pause
14.15 Gruppesamtaler
15.00 Oppsummering
15.30 Slutt