Kors på lysglobe

Sjelesorg - kirkens morsmål?

MF inviterer til et halvdagsseminar om sjelesorg i kirkelig selvforståelse og praksis.

Informasjon

Dato/tid: 
12.09.2018 - 11:00 til 16:00

Sjelesorg har til alle tider vært en sentral del av presters og diakoners praksis. Kirkelig ansatte og frivillige bruker mye tid på sjelesørgerisk kontakt med et stort antall mennesker i lokalsamfunnene. Samtidig synes sjelesorg å være lite reflektert i vår forståelse av hva det vil si å være kirke. Sjelesorg er heller ikke inkludert i det ellers omfattende systemet for registrering av arbeidstid for prester i Den norske kirke.

I forbindelse med lanseringen av en ny bok på norsk om sjelesorg har vi har bedt forfatteren, Tor Johan Grevbo, om å trekke opp hva han ser som aktuelle perspektiver for sjelesorgens plass og funksjon i dagens kirkelige kontekst. Vi har også utfordret ledende lærere og forskere i sjelesorgfaget fra MF og VID til å bidra, sammen med noen aktive sjelesørgere. Halvdagsseminaret retter seg mot studenter, prester, diakoner, forskere og andre som er opptatt av sjelesorg.

Medvirkende

Bokaktuelle professor Tor Johan Grevbo, professor Hans Stifoss-Hanssen (VID), førsteamanuensis Gry Stålsett (MF), førsteamanuensis Anne Austad (VID), sykehusprestene Jon-Erik Bråthen og Idun Strøm Sefland (Modum Bad), og professor Lars Johan Danbolt (MF).

Program

11.00-12.00: Registrering og mulighet for å kjøpe lunch i MFs kantine

12.00-15:30: Innledende foredrag ved Tor Johan Grevbo.

Bidrag fra Stifoss-Hanssen, Stålsett, Austad, Bråthen, Sefland, og Danbolt.

Panelsamtale mellom bidragsyterne. Det vil være rikelig anledning til innspill fra salen.

Fakta: