Kors på lysglobe

Sjelesorg - kirkens morsmål?

MF inviterer til et halvdagsseminar om sjelesorg i kirkelig selvforståelse og praksis.

Informasjon

Dato/tid: 
12.09.2018 - 12:00 til 16:00

Sjelesorg har til alle tider vært en sentral del av presters og diakoners praksis. Kirkelig ansatte og frivillige bruker mye tid på sjelesørgerisk kontakt med et stort antall mennesker i lokalsamfunnene. Samtidig synes sjelesorg å være lite reflektert i vår forståelse av hva det vil si å være kirke. Sjelesorg er heller ikke inkludert i det ellers omfattende systemet for registrering av arbeidstid for prester i Den norske kirke.

I forbindelse med lanseringen av en ny bok på norsk om sjelesorg har vi har bedt forfatteren, Tor Johan Grevbo, om å trekke opp hva han ser som aktuelle perspektiver for sjelesorgens plass og funksjon i dagens kirkelige kontekst. Vi har også utfordret ledende lærere og forskere i sjelesorgfaget fra MF og VID til å bidra, sammen med noen aktive sjelesørgere. Halvdagsseminaret retter seg mot studenter, prester, diakoner, forskere og andre som er opptatt av sjelesorg.

Medvirkende

Bokaktuelle professor Tor Johan Grevbo, professor Hans Stifoss-Hanssen (VID), førsteamanuensis Gry Stålsett (MF), førsteamanuensis Anne Austad (VID), sykehusprestene Jon-Erik Bråthen og Idun Strøm Sefland (Modum Bad), og professor Lars Johan Danbolt (MF).

 

Program

12:00   Velkommen, ved Lars Johan Danbolt

12:05   Professor Tor Johan Grevbo:
Sjelesorg – kirkens morsmål. Aktuelle perspektiver på sjelesorgens betydning for teologi og kirkens selvforståelse.

13:00 10 min pause

13:10   Professor Hans Stifoss-Hanssen (VID):
Sjelesorgen som teologisk verksted

13:30   Sykehusprestene Jon-Erik Bråthen og Idun Strøm Sefland (Modum Bad):
Sjelesorg i praksis - betraktninger fra sykehusprestene ved Modum Bad"

13:50   Førsteamanuensis Anne Austad (VID):
Diakonal sjelesorg

14:10   10 min pause

14:20   Førsteamanuensis / psykologspesialist Gry Stålsett (MF):
Sjelesorgens egenart sett fra et terapiperspektiv

14:40   Professor Lars Johan Danbolt (MF):
Sammenfattende. Ser vi noen linjer framover når det gjelder sjelesorgens plass i kirkelig selvforståelse og praksis?

15:00   Samtale

15:30   Slutt

Fakta: