Semesteravslutning våren 2019

Et nytt semester nærmer seg slutten, og vårens semesteravslutning finner sted mandag 17. juni.

Informasjon

Dato/tid: 
17.06.2019 - 13:00 til 15:00

Som tidligere år blir cand.theol.- og masterkandidater invitert til å motta sitt vitnemål under den akademiske semesteravslutningen. I år er også alle kandidater som avslutter en bachelorgrad invitert med i denne seremonien. 

Nær familie er også velkommen til å overvære seremonien.

Program for dagen:

Kl. 13.00               Gudstjeneste

  • Tone Stangeland Kaufman preker
  • Studenter medvirker

Kl. 13.45               Kaffe og kaker
(Kl. 14.05              Alle kandidater møter i gymsalen for info og oppstilling)

Kl. 14.15               Akademisk semesteravslutning

  • Prosesjon med alle kandidater
  • Hilsen fra MF v/avdelingsleder John Kaufman
  • Hilsen fra kandidatene v/cand.theol. Helene Benedikte Granum-Aanestad
  • Husband og musikk
  • Kandidatopprop og vitnemålsoverrekkelse v/rektor Vidar L. Haanes
  • Prorektor Kjetil Fretheim leder arrangementet

Alle arrangement finner sted i kantina.

VELKOMMEN!