Semesteravslutning våren 2019

Et nytt semester nærmer seg slutten, og vårens semesteravslutning finner sted mandag 17. juni.

Informasjon

Dato/tid: 
17.06.2019 - 13:00 til 15:00

Som tidligere år blir cand.theol.- og masterkandidater invitert til å motta sitt vitnemål under den akademiske semesteravslutningen.

I år vil vi i tillegg invitere alle kandidater som avslutter en bachelorgrad til å delta i denne seremonien. Vi ønsker med dette å gratulere med fullført BA-studium ved å lese opp navn på alle tilstedeværende BA-kandidater. Selv om mange fortsetter studiene, er likevel en fullført grad verdt å markere!

Personlige invitasjoner vil bli sendt ut pr. e-post i slutten av mai, men noter dere datoen! Nær familie er også velkommen til å overvære seremonien.

Program for dagen:

Kl. 13.00               Gudstjeneste
Kl. 13.45               Kaffe og kaker
Kl. 14.15               Akademisk semesteravslutning

Alle arrangement finner sted i kantina.