Sandos doktorgradsprøver

Cand.theol. Svein Sando holder sin prøveforelesning og disputerer for graden ph.d. fredag 9. mai kl. 10.15 og 12.15.

Informasjon

Dato/tid: 
09.05.2014 - 10:15

 

Cand.theol. Svein Sando holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 9. mai kl. 10.15 over oppgitt emne:  

 

”Makt- og kjønnsperspektiver på bruk av IKT i barnehagen.”

Fredag 9. mai kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

"Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case."

> Sammendrag på norsk og engelsk

De ordinære opponenter er professor dr. Svend Andersen, Aarhus (1. opponent) og professor dr. Helje Kringlebotn Sødal, Kristiansand (2. opponent). Professor dr. Kjetil Fretheim leder bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. 1, Gydas vei 4.