I samme hus ...

Seminar om menighetsutvikling og forståelse av menighet som fellesskap.

Informasjon

Dato/tid: 
17.03.2015 - 09:00

Den norske kirke er i endring. I arbeidet med en fornyet kirkeordning har spørsmålet om menighet som fellesskap fått fornyet aktualitet: 

Er det gudstjenesten, folkekirkens mangfoldige arenaer og aktiviteter eller medlemskapet som er grunnlaget for å snakke om menighet som fellesskap? Er det innholdet, det vi samles om som er konstituerende for fellesskapet eller er det relasjonen menneskene imellom som er det viktige? Er det soknet som lokal enhet for kirken som er rammen for fellesskapet, eller den enkelte kirke og gudstjenestefeiringen her?

Dette er noen av de spørsmålene vi ønsker å drøfte på dette seminaret.

Seminaret arrangeres av «Menighetsutvikling i folkekirken» - MUV - ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.

Disse deltar: Harald Hegstad, Ole Inge Bekkelund, Kristin Graff-Kallevåg, Heid Leganger-Krogstad, Hans Austnaberg, Sunniva Gylver, Vegard Husby, Knut Lundby, Paul Erik Wirgenes og Erling Birkedal.

Les programmet i brosjyren ...

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, aud 1
Pris: 400,- som inkluderer lunsj m.m.

Påmelding: Innen 10. mars 

For mer informasjon: kurs@mf.no
Kontaktperson er prosjektleder Erling Birkedal, tlf. 22 59 05 18/00