Når meningskrisen rammer

Religionspsykologi: Når meningskrisen rammer

Velkommen til kursdag på MF den 24. oktober 2019!

Informasjon

Dato/tid: 
24.10.2019 - 09:30 til 16:00

PÅMELDING

Deltagelse inkl. lunsj:
kr 950

Påmelding finner du her.

Ønsker du å betale med faktura? 
Ta kontakt med Nadia Sand (nadia.sand@mf.no) for påmelding.

Kursdagen «Når meningskrisen rammer» tar for seg hvordan vi kan jobbe med spørsmål som livsmening i helsefremmende arbeid og i psykoterapi. Her møter vi en ny kunnskap basert på forskning på eksistensiell meningsdannelse. 

Program for 24. oktober

09.30-10.00       Registration

10.00-10.45       Introduction. “When Suffering and Crisis Related Shame Impact Experiences of Meaning in Life”. Addressing meaning in clinical practice (Gry Stålsett and Lars Danbolt)

10.45.-11.00      Break

11.00-12.15       What Meaning Is – and Where to Find it (Tatjana Schnell)

12.15-13.00       Lunch

13.00-14.15       From Meaning to Health: Why Meaning in Life is an Important Element of Physical and Mental Health (Tatjana Schnell)

14.30-15.15       Ways of Supporting Clients/Patients in the Exploration of their Meaning. Clinical Strategies (Tatjana Schnell)

15.15- 16.00      Meaning in Practice. Summing up, Questions, and Further Perspectives (Gry Stålsett and Lars Danbolt)

Kursdagen vil gi grunnleggende kunnskap om forholdet mening og livskvalitet, og vektlegger betydningen av kilder til mening som helsefremmende. Kurset adresserer spørsmålet om livsmening i behandling.

Når mennesker møter veggen, erfarer eksistensielle kriser, opplever traumatiske hendelser, blir psykisk eller alvorlig fysisk syke aktiveres spørsmålet om livets mening. Mange opplever meningstomhet, og kjenner på manglende motivasjon og livslyst. Meningsspørsmålet gjelder alle trosretninger og livssyn, og er sentralt for livskvalitet og helse. 

I møte med mennesker i meningskriser, vil forståelse og evne til å identifisere slike kriser, og kunnskap om ulike kilder til mening gi utvidet repertoar for klinisk praksis. 

Kurset bygger særlig på kunnskap fra senere forskning på opplevelse av mening og menneskers kilder til mening (Sources of Meaning – SoMe). Særlig fire dimensjoner er betydningsfulle: Relasjoner og velvære, orden og struktur, selvaktualisering og -utvikling, samt erfaringer av transcendens, både horisontalt (engasjement for mennesker) og vertikalt (religiøs tro). Kursdagen vil også belyse forholdet følelser og mening og spesielt hvordan skammen kan ta fra en opplevelse av mening.

Kurset vil belyse

 • Gjeldende kunnskapsstatus om hva livsmening er
 • Menneskers kilder til mening og hvordan mening har betydning for livslyst, livskvalitet og motivasjon
 • Evne til å tåle påkjenninger og nyttiggjøre seg behandling (resiliens og compliance)
 • Hva som kjennetegner meningskriser og meningsdeprivasjon
 • Hvordan spørsmål om livsmening kan adresseres på strategiske måter i ulike typer behandlingsrelasjoner 
 • Mening uten religiøs tro og mening med religiøs tro, samt ulike forståelser av åndelighet (transcendens)
 • Skam og tap av mening

Målgruppe
Leger, psykologer, sykepleiere, prester og andre relevante profesjonsgrupper i helsetjenesten og studenter til disse yrkene.

Kurset er godkjent av 

 • Psykologforeningen som 7 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk ergoterapeutforbund som generelt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse eller psykisk helse
 • Norsk fysioterapiforbund ved fornyelse av spesialitet (6 timer). Kurset kan også benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad (6 timer) 
 • Den norske legeforening som 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (allmennmedisin) eller 6 timer for spesialistenes etterutdanning (psykiatri)

Kursspråk 
Engelsk (kurslederne vil bistå med oversettelse av ukjente nøkkelbegreper)

Sted
MF, Gydas vei 4, Auditorium 3.