Prismet-seminar: LETRA

Kristen tro og livstolkning læres i mange sammenhenger og i ulike læringsfellesskap. Mennesker beveger seg mellom disse fellesskapene, og får dermed ulike læringsbaner. Hvordan lærer søndagsskolebarn og ungdommer i kirken? Hvordan lærer kirkelige yrkesutøvere gjennom eget arbeid - og hvordan skaper de ny kunnskap?

Informasjon

Dato/tid: 
22.05.2013 - 09:00

Onsdag 22. mai arrangeres et Prismet-seminar på MF i forbindelse med at det lages et LETRA-nummer av fagtidsskriftet.

Avdeling for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet er medarrangør.

Sted: Det teologiske menighetsfakultet, Gydas vei 4, auditorium II

Tid: Onsdag 22. mai 09.00 – 16.00

Seminaravgift: 250,- (studenter 150,-). Avgiften inkluderer lunsj og Prismet 2/13.

Bidragsytere er bl.a. Geir Afdal, Morten Holmquist, Marianne Rodrigues Nygaard, Sverre Dag Mogstad og Øivind Holtedahl.  

Les programmet her

Seminaret er et samarbeid mellom IKOs religionspedagogiske tidsskrift Prismet og forskningsprosjektet LETRA – Lærings- og kunnskapsbaner i Den norske kirke.  LETRA-prosjektet har som mål å beskrive og kritisk analysere hvordan læring og kunnskapsutvikling foregår i Den norske kirkes menigheter. 

Meld deg på  via IKOs nettsider her!

Vel møtt til spennende fagdag!