kollasj av bok og Ledstam, Bergem og Slagstad

Politisk teologi mellom fortid og fremtid

Velkommen til panelsamtale i forbindelse med boken Politisk teologi av postdoktor Ragnar Misje Bergem.

Informasjon

Dato/tid: 
10.03.2020 - 14:30 til 16:00

Er det mulig å forestille seg en helt sekulær politikk som er fri for religiøse symboler, tradisjoner og ritualer? Hvordan skal vi forstå de mange sammenhengene mellom teologi og politikk i Europas historie, og hvor står debatten om forholdet mellom politikk og teologi i dag?

Velkommen til panelsamtale i forbindelse med boken Politisk teologi av postdoktor Ragnar Misje Bergem, som ble utgitt i høst på Dreyers forlag. 

Det blir et innlegg ved forfatter av boken. Deretter blir det responsinnlegg fra samfunnsforsker Rune Slagstad (Prof. em. ved Institutt for samfunnsforskning) og etiker Maria Ledstam (stipendiat ved MF), og til slutt samtale med mulighet fra spørsmål fra salen.

Andreas H. Hvidsten (MF) leder arrangementet.

Sted: AUD 1.