Foto: iStock

Polarisering og ekstremisme som utfordringer for skolen

Velkommen til todagers-kurs 4. og 5. januar 2018 for lærere og andre interesserte. Anerkjente eksperter holder innlegg.

Informasjon

Dato/tid: 
04.01.2018 - 10:00 til 05.01.2018 - 15:00

Noen av spørsmålene som diskuteres:

Hvordan utspiller polarisering og ekstremisme seg i dagens samfunn?
•Hva er årsakene til fordomsfulle og gruppefiendtlige holdninger?
•Hvilken rolle spiller religion inn i disse fenomenene?
•Hvordan kan skolen bidra til å møte og forebygge utfordringene?

Hør eksperter på feltet:

Alexa Døving, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
Lars Gule, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Sturla Stålsett, MF
Claudia Lenz, MF
Tore Bjørgo, Senter for ekstremismeforskning (C-REX/UiO)
Thom Bjørnar Jambak, Utdanningsforbundet
 

PROGRAM

Dag 1

10.00 – 10.30: Åpning
ved Claudia Lenz, MF

10.30 – 11.30: Keynote 1:
Radikalisering og ekstremisme: Hva snakker vi om og hvordan snakker vi om det?
ved Tore Bjørgo/ Senter for ekstremismeforskning, Universitet i Oslo

11.30 – 12.15: Lunsj

12.15 –13.15: Keynote 2
Forebygging av ekskluderende og gruppefiendtlige holdninger som en del av skolens samfunnsmandat
ved Peder Nustad/ HL-senteret

13.15 – 13.45: Kaffepause

13.45 – 15:15
Workshop 1:
Uzair Ahmed/MF – Radikaliseringsprosesser hos unge muslimer: årsaker, dynamikker og forebygging

Workshop 2:
Lars Laird Iversen/ MF – Hvordan etablere et uenighetsfelleskap i et klasserom?

Workshop 3:
Ikhlaque Chan, daglig leder på Marie Plathe nærmiljøsenter på Dønski Bærum – Førstelinjetjenesten sitt møte med sårbare ungdommer
 
15.15 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.30: Utopiens og radikalismens nødvendighet og fallgruver
Opplesning fra boken «Kanskje det ennå finnes en åpen plass i verden» og samtale ved Wenche Mühleisen, kjønnsforsker og forfatter

Dag 2

09.30 – 10.30: Keynote 1
Hat på nettet – er grensene for det som kan sies i endring?
ved Lars Gule/ Høgskolen i Oslo og Akershus

10.30 -11.30: Keynote 2
Religion i urolige tider: Om religiøsitet og sårbarhet i kjølvannet av globaliseringen
ved Sturla Stålsett/MF

11.30 – 12.15: Lunsj

12.15 -13.15: Keynote 3
Holdninger mot jøder og muslimer blant nordmenn – funn fra HL-senterets ferske holdningsundersøkelse
ved Vibeke Moe/HL-senteret

13.15 – 13.45: Kaffepause

13.45 – 15.00: Panelsamtale: Ser vi en normalisering av det ekstreme og hva betyr dette for skolen?
ved Lars Gule/HiOA, Alexa Døving/HL-senteret, Thom Bjørnar Jambak/Utdanningsforbundet og Sturla Stålsett/MF. Moderasjon: Claudia Lenz/MF

Fakta: 

Pris: 1800,- inkludert lunsj begge dager.
Påmeldingen er nå stengt.

Sted: MF Det teologiske menighetsfakultet
Gydas vei 4, Majorstuen

MF-student?
Gratis deltakelse, uten lunsj. Henvend deg til Claudia.Lenz@mf.no for påmelding. Begrenset antall for studenter.