Kors

PKU 70 år: Sjelesorgfaglig jubileumsseminar

Jubileumsseminaret ønsker å fokusere på sjelesorg i dag, trekke tråder tilbake og framover.

Informasjon

Dato/tid: 
19.11.2021 - 09:00 til 16:00

For 70 år siden startet det første PKU-kurset i Norge. Bakgrunnen var at Bispemøtet oppfordret Lovisenberg om å starte videreutdanning i sjelesorg for prester. 

Jubileumsseminaret ønsker å fokusere på sjelesorg i dag, trekke tråder tilbake og framover.

Program

  • Preses Olav Fykse Tveit: Svar og ansvar. Om å vere kyrkje i dialog.
  • Professor Emmanuel Y. Lartey (Emory University, Georgia, USA): Spiritual care in times of global pandemics: Re-imagining pastoral care in the 21st century. Professor Lartey deltar digitalt fra USA. 
  • Studentprest Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen: (MF): En PKU-pilgrims beretning.
  • Førsteamanuensis Anne Austad (VID): Porøs sjelesorg. Tverrfaglige refleksjoner over et empirisk materiale om prester og diakoners sjelsorgerfaringer.
  • Panelsamtale: Den kristne sjelesorgens utfordring fram mot 2025.

Meld deg på!

 Sett av dagen! Mer informasjon kommer.