Oppstart deltidsstudier

Første dag for KRLE1, KRL2 og Erfaringsbasert master i KRLE er lørdag 16. januar.  

Informasjon

Dato/tid: 
13.01.2016 - 10:00 til 16.01.2016 - 15:00

09.00 Orienteringsmøte for nye studenter i Aud 2 v Midttun og

09.30 - 16.00: Undervisning Erfaringsbasert master 
RP502 v. Heiene/Mogstad på rom 412
BIB511 v. Sandnes på rom 417

09.45 - 12.00: Undervisning KRLE 1 og 2
KRLE 1 (KRLE1020) v. Monger i Aud 2
KRLE 2 (KRLE1040) v. Fotland i Aud 3 

12.00: Lunsj med åpen studentresepsjon, fotografering/utstedelse av studiekort

13.00 - 15.45: Forts. undervisning v. Monger og Fotland
15.45 - 16.00: Fronter-kurs for nye studenter i Aud 2