stabel av bibler

Økumenisk fagdag: Bibelen, bibelsyn og bibelbruk

Økumenisk fagdag har tidligere fokusert på kirkesyn, gudstjenestefornyelse og dåpsteologi. Denne gang tematiserer vi ulike sider ved forståelsen av Bibelen.

Informasjon

Dato/tid: 
15.03.2018 - 09:00 til 16:00

Denne dagen spør vi blant annet: 

  • Hva er en sunn tilnærming til spørsmål om bibelsyn og bibelbruk?
  • Hvordan kan vi føre gode samtaler om Bibelen selv om vi forstår og tolker forskjellig?
  • Hva vet vi om kristne ungdommer og deres bibellesevaner?
  • Hva inneholder det nye NKR-dokumentet om bibelsyn og bibelbruk?
  • Hva er en forsvarlig bruk av Bibelen i møte med mennesker i krise?
  • Hva kan kirkene gjøre for å fornye interessen for Bibelen?

Økumenisk fagdag er for prester, pastorer, teologer og ellers alle andre som er opptatt av Bibelens plass i forkynnelse, utdanning, veiledning og sjelesorg.

Gjennom forelesninger, innlegg og samtaler forsøker vi å behandle temaet slik at det gir økt kunnskap og nye innsikter. Fagdagen skal være til inspirasjon og fungere relasjonsbyggende.

Varmt velkommen!

 

Program:

09.00-09.55:
Velkomst og morgenkaffe.
Om bibelsyn og bibelbruk. En bibelteolog og en systematiker samtaler om Bibelen
v/ Ole Jakob Filtvedt og Terje Hegertun

10.00-10.30: 
Andakt i kapellet

10.30-11.30:
Generasjonsutfordringen: Hvordan leser kristne ungdommer Bibelen?
v/ Morten Holmqvist

11.30-12.15:
Lunsj i kantina

12.15-13.30:
Presentasjon av Norsk Teologisk Samtaleforums dokument «Bibelsyn og bibelbruk i kristne kirker i Norge»
v/ Reidar Salvesen, Marit Kromberg og Beate Fagerli.
Respondent: Gunnar Heiene, MF

13.30-14.00:
Kaffepause og mingling

14.00-14.45:
Menigheten - nøkkelen til en renessanse i bibelbruk?
v/ Hans J. Sagrusten, bibelbrukskonsulent, Det norske bibelselskap

15.00-15.45:
Bibelforståelse og bibelbruk i sjelesorg
v/ Sjur Isaksen, prest og førstelektor.
Samtale/avslutning

Fakta: 

Sted: Auditorium 3, MF

Påmelding finner du her.

Pris (inkl. lunsj/kaffe):
kr. 350,-

Vertskap: Terje Hegertun (MF) og Knut Refsdal (Norges kristne råd)