Økumenisk fagdag

Velkommen til tverrkristen fagdag om dåp onsdag 12. oktober på MF! 

Informasjon

Dato/tid: 
12.10.2016 - 09:00 til 15:00

«Økumenisk fagdag» har tidligere fokusert på kirkesyn og gudstjenestefornyelse. Denne gang tematiserer vi ulike sider ved kirkenes dåpsteologi og praksisformer, og vi spør bl.a.:

  • Hvordan er den økumeniske samtalen om dåpen akkurat nå i økumeniske fora?
  • Hvilke innsikter henter kirkene fra hverandre i dåpsspørsmålet?
  • Hvordan møter Dnk utfordringen med at færre barn blir døpt?
  • Lykkes kirkene med sin dåpsopplæring?
  • Hvordan er situasjonen i frikirkesamfunnene?
  • Fra det teologiske verkstedet: Dåpen som tegnhandling – et økumenisk bidrag?

Fagdagen er et møte mellom prester/pastorer og teologer som er opptatt av dåpsteologi, dåpspraksis og trosopplæring. Fagdagen skal gi økt kunnskap og nye innsikter. Den skal være til inspirasjon og fungere relasjonsbyggende. 

Program

Morgenkaffe og samling i AUD3.
Kl. 9.00-9.50
Tema: Glimt fra dåpssamtalene på den økumeniske arenaen. Innledninger ved Kristin Graff-Kallevåg og Knut Refsdal. Samtale.

Kl. 10.00
Andakt i kapellet v/Atle Søvik.

Kl. 10.30-11.30 
Tema: Fra primærfeltet: om dåpsutviklingen i norske kirkesamfunn. Innledninger ved representanter for flere kirkesamfunn. Vi sirkler inn temaer som så drøftes av deltakerne i panelsamtalen etter lunsj. Medvirkende: Åste Dokka, Heid Leganger-Krogstad, Karl-Inge Tangen, Lars-Erik Nordby​

Kl. 11.30-12.10
Lunch i kantina

Kl. 12.15-13.15
Panelsamtalen, ledet av Knut Refsdal.

Kl. 13.30-14.15
Tema: Baptistisk dåpsteologi og – praksis møter den tverrkristne samtalen. Terje Hegertun. Samtale.

Kl. 14.15-14.30
Kaffepause.

Kl. 14.30-15.30
Tema: Dåpen som tegnhandling. Et økumenisk bidrag. Harald Hegstad. Samtale.

Kl. 15.30
Oppsummering og avslutning. Knut Refsdal. Terje Hegertun.

Påmelding og pris
Meld deg på innen 3. oktober.
Registrer din påmelding her!
Deltakeravgiften er på 200 kr (inkluderer lunsj og kaffe).