Nytt professorat: Forebygging av rasisme og antisemittisme

Nytt professorat: Forebygging av rasisme og antisemittisme

24. oktober inviterer MF vitenskapelig høyskole til tiltredelsesforelesning av Claudia Lenz. 

Informasjon

Dato/tid: 
24.10.2019 - 10:15 til 12:30

Claudia Lenz er tilsatt i et professorat opprettet til forebygging av rasisme og antisemittisme. Etter Lenz' tiltredelsesforelesning, vil kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner gi en kommentar. Deretter følger en samtale med aktører fra utdanningsfeltet og fra antirasistisk arbeid.

Temaet Lenz vil belyse i sin forelesning er: Lærerutdanningens rolle og betydning for skolens forebyggende arbeid mot rasisme, antisemittisme og andre former for gruppefiendtlighet.

Å forebygge og motarbeide rasisme, antisemittisme og alle andre former for gruppefiendtlighet og diskriminering er en del av skolens mandat og forpliktelse. For at hver enkelt skole skal kunne utvikle helhetlige og bærekraftige tilnærminger til dette arbeidet, må lærerne ha en grunnleggende profesjonskompetanse på dette området.

Forskning og erfaring fra praksisfeltet viser at mange lærere er usikre på hvordan de skal møte og håndtere fordomsfullt språk, rasistiske krenkelser og elever som fronter ekstremistiske ideologier.

Hva slags kompetanse trenger lærere for å møte dette? Og hvordan kan utdanningen utruste lærere med bevissthet, vurderingsevne og arbeids- og samarbeidsformer som setter dem i stand til å møte utfordringene i skolen – både som individer og som profesjonsfelleskap?

Forelesningen vil trekke inn pedagogiske, fagdidaktiske og profesjonsetiske perspektiver, og belyse behovet for helhetlige institusjonelle strategier i lærerutdanningen.

Program:
10:15 Claudia Lenz' forelesning
11:00 Kommentar av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner
11:15 Samtale
12:30 Slutt