Steve Bevans

Foto

Catholic Theological Union

Myklebustforelesningen: Stephen Bevans

Velkommen til årets Myklebustforelesning 5. februar i Auditorium 1.

Informasjon

Dato/tid: 
05.02.2019 - 11:15 til 12:00

Myklebustforelesningen i misjonsvitenskap avholdes på MF til Olav G. Myklebusts minne.

Årets forelesning holdes av Stephen Bevans, og har temaet:

Emerging Theologies in Mission: Prophetic dialogue, Discipleship, Attraction

Steve Bevans er kjent for sitt bidrag til kontekstuell teologi, og er professor emeritus i Misjon og kultur. Hans mest kjente bok er "Models of Contextual Theology" og har senere også utgitt "Mission on the Road to Emmaus: Constants, Context, and Prophetic Dialogue". 

Forelesningen er en del av Missiologisk Forum på MF.

Både Myklebustforelesningen og Missiologisk Forum er gratis og åpne for alle interesserte.