Toromare Mananato

Foto

Andreas Dirdal Kydland/NMS

Missiologisk forum 2020

"A gender perspective on 'Use your talents': How the church in mission emancipates women to use their talents" ved Toromare Mananato

Informasjon

Dato/tid: 
29.01.2020 - 12:15 til 14:00

Velkommen til Missiologisk forum 2020, i auditorium 2 på MF.

Toromare Mananato fra Madagaskar holder forelesning:

"A gender perspective on 'Use your talents': how the church in mission emancipates women to use their talents"

Etter forelesningen blir det 10 minutters respons fra:

Janne Nielsen – Frelsesarmeen
Lilliann Våje - Digni

Foredragsholder og respondenter utgjør deretter et panel som vil være i dialog med hverandre og med salen. Det blir god tid til spørsmål.

Toromare Mananato er teolog og visegeneralsekretær i Den gassisk-lutherske kirke. Hun ble historisk i 2016, da hun som første kvinne i kirkens 150 år lange historie ble valgt inn i kirkens øverste lederskap. Hun var tidligere generalsekretær for kvinnebevegelsen i den samme kirken. 

Missiologisk forum er et samarbeid mellom MF, NORME og Oslo bispedømmes misjonskontor.

Missiologisk forum er en del av Misjonsuka 2020.