MF Myklebustforelesningen i misjonsvitenskap

Informasjon

Dato/tid: 
24.03.2015 - 09:00 til 14:30

Missiologisk Forum inviterer deg til fagdag om misjon:
The impact of Christianity in the World
i samarbeid med MFs Myklebustforelesning.

​​Philip Jenkins er kjent for sin forskning og formidling om kristendommens situasjon i verden i dag. Han er professor i historie ved Baylor Universitet i USA. På en særlig måte har han formidlet kristendommens overgang fra en vestlig til en global religion og hvilke forandringer kristendommen dermed har gjennomgått. Han er også opptatt av hva dette kan bety for kirken i Europa. I boken God’s Continent spør han om den kristne kirke i Europa er dømt til å kollapse under vekten av globalisering, sekularisering og strømmen av muslimske migranter. Blant hans mest kjente bøker er: The New Faces of Christianity og The Next Christendom.

Sted: MF – Auditorium 1

08.45 Registrering og Kaffe
09.00 Velkommen/ åpningsord v/ Vidar L. Haanes
09.10 The present and future world Christianity v/Philip Jenkins
10.10 Kaffepause
10.20 Responser v/John Kaufmann og Tormod Engelsviken
10.40 Samtale i plenum mellom salen Jenkins og respondenter
11.30 Lunsj
12.15 The future of Christianity in Europe v/ Philip Jenkins
13.15 Responser v/Jan Olav Henriksen og Ruth Skree
13.35 Pause
13.45 Samtale i plenum med Jenkins og respondenter
14.25 Oppsummering og avslutning 
14.30 Slutt

Informasjon:
Åpen forelesning - men dersom man vil delta på hele dagsseminaret (med kaffe og lunsj) vil det være en deltakeravgift.

Deltakeravgift: kr 300 (inkluderer kaffe/te mm, lunsj). Studenter kr 150
Påmelding innen 18.mars til post@norme.no
Deltakeravgiften betales til NORME, bankkto nr 3000 12 85404 (merk innbet. med navn og ’Fagdag 24. mars).

Velkommen! 

Hvert år avholder MF Myklebustforelesningen i misjonsvitenskap til Olav G Myklebust' minne.