Tidsskrift for praktisk teologi og Ingeborg Sommer

MF KOM-lunsj: Webinar og lansering av Tidsskrift for praktisk teologi

Sokneprest Ingeborg Sommer vil presentere sin artikkel: "I avdødes ånd. Gravferden - de pårørende og presten".

Informasjon

Dato/tid: 
15.04.2021 - 11:30 til 12:10

Ingeborg Sommer presenterer funn fra en empirisk undersøkelse om gravferdspraksiser som hun gjorde innenfor rammen av sitt Olavstipend i 2019. Fokuset er på hvordan presten ivaretar sitt pastorale skjønn i møte med de pårørende, innenfor de rammer som er gitt av kirkens ordning."

Førsteamanuensis Fredrik Saxegaard vil kort presentere det nye nummeret av Tidsskrift for praktisk teologi som inneholder artikler om behov for gudshus i pandemien (Danbolt, Isene, Stålsett), prestens rolle i kirkens trosopplæringsarbeid (Austnaberg, Kessel, Mestad), liturgien og økokrisen (Opsahl) for uten praksiser omkring kirkelig gravferd (Sommer).

MF KOMs lunsjseminarer er åpne for alle interesserte. Hjertelig velkommen!

Arrangementet holdes på zoom:
https://mf-no.zoom.us/j/66365395663?pwd=dzAyOHdycUVDVmNjY1k4V2I5RkNtdz09

Webinar ID: 663 6539 5663
Passcode: 761308