persian inscription

Photo Credit: Wikimedia Commons

MF CASR Tirsdagslunsj med Kristin Joachimsen

«Hva er det med Persia?»

Informasjon

Dato/tid: 
08.10.2019 - 11:30 til 12:00

I jødisk materiale fra antikken finner vi mange og ulike bilder av et mer eller mindre symbolsk Persia. Alle disse ulike forestillingene om Persia sier oss lite om det historiske Perserriket og mer om hva Persia betyr for historiefortellerne, som brukte forestillinger om Persia til å fortelle noe om seg selv. Et kjennetegn ved dette materialet, er at det har blitt til blant minoritetsgrupper i ulike imperier: enten under Perserriket, hvor imperiet vurderes innenfra, utenfra eller i gråsoner, eller på avstand både tidsmessig og geografisk. Skildringene av Persia rommer også en ambivalens, med en blanding av tilpasning og motstand. Å spore oppfatninger og resepsjoner av Persia i dette mangfoldige antikke jødiske materialet gir innsikter i hvordan antikke skrifter ble til, som f. eks. Den hebraiske bibelen, den greske oversettelsen Septuaginta, apokryfer som Tobits bok, og materiale fra Qumran. Dette er det forskningsgruppa PERSIAS forsker på!

Ta med lunsj.  Vi fikser kafe og te.

ROM 478