new roles for women in hinduism

Photo Credit: Ute Hüsken

MF CASR Annual Lecture 2020 med Ute Hüsken

Velkommen til MF CASRs annual lecture 2020. Årets foredrag holdes av professor Ute Hüsken:
Female Agency and Religious Conservativism: New Roles for Women in Hinduism.

Informasjon

Dato/tid: 
05.11.2020 - 14:15 til 17:00

Vi hadde håpet å kunne gjennomføre dette som et hybrid-arrangement, men de siste endringene i smittevernreglene i Oslo gjør at det må holdes heldigitalt. Men, vi er helt sikre på at seminaret blir like fascinerende og lærerikt uansett plattform. Vi sees!

Bli med på Zoom via denne lenken.

Innen de fleste hovedtradisjoner i hinduismen har kvinner inntil nylig blitt kategorisk ekskludert fra posisjoner i religiøst og rituelt lederskap. De har derfor hovedsaklig endt opp som støttende, men samtidig passive, religiøse. Men denne situasjoner er i endring: i et økende antall kontekster kan kvinner få presteutdannelse, de kan innvies som hinduistiske religiøse spesialiser, og de blir akseptert som asketiske religiøse ledere. Selv om disse prosessene fortsatt stort sett foregår utenfor de tradisjonelle religiøse institusjonene, er det tydelig at kvinner etablerer nye religiøse trender og strømmer, tiltrekker seg følgere, og inntar religiøse stillinger på nivå med menn. Tidvis fyller kvinner plassen etter mannlige religiøse spesialister som har forlatt yrket, og tidvis blir de sett på som deres rivaler. I noen tilfeller skjer denne prosessen i samarbeid med mannlige utøvere, i andre tilfeller mot deres vilje. Men i de fleste tilfeller ser vi begge deler: aksept og motstand. Enten det skjer i stillhet, eller med fanfarer, griper kvinner nye muligheter og fyller stillinger i offentlig lederskap på nivå med menn.

I forelesningen vil Ute Hüsken vil ta for seg situasjoner hvor vi ser tydelig endring i kvinners religiøse og rituelle frihet og makt, ved å se på religiøs 'agency' som en prosess. Hun ser nærmere på detaljene i to saker fra India; prestinner i sanskritisk hinduisme i Pune (Maharashtra), og en skole som formidler Vedistisk utdanning til jenter i Benares (UP).

Les mer om forelesningen på MF CASRs sider.

 

Professor Doktor Ute Hüsken studerte Indologi, Tibetologi, Burmesiske studier, sosiologi og etnologi ved Universitetet i Göttingen. Her tok hun også sin doktorgrad i 1996 om temaet "The Rules for the Buddhist Nunnery in the Vinaya-Piṭaka of the Therāvadin." Hun oppnådde professorstatus i 2003 med "Transitional Rituals of the South Indian Viṣṇuitischen Vaikhānasa Tradition."  Etter å ha jobbet som forskningsassistent og universitetsassistent ved Universitetet i Göttingen, jobbet hun som prosjektleder fra 2003 til 2008 ved Universitetet i Heidelberg. Fra 2007 til 2017 var hun professor i South Asian Studies ved Universitetet i Oslo.

 

 

 


Professor Unn Falkeid, Universitet i Oslo, har spesialisert seg innen tidlig moderne intellektuell historie og har studert kvinners rolle i politikk og teologi i tidlig moderne Europa.

 

 


Professor Jan-Olav Henriksen, MF CASR, er religionsfilosof med spesialisering innen samtidiens forhold for religion i den vestlige verden. Han fokuserer på forståelsen av mennesker og deres muligheter for "agency" i et tverrfaglig perspektiv.