Menighetsutvikling etter kirkevalget

Onsdag 2. mars er det seminar på MF om menighetsutvikling i Den norske kirke. 

Informasjon

Dato/tid: 
02.03.2016 - 09:15 til 15:30

Tid: Onsdag 2. mars (vi beklager at vi i en annonse skrev tirsdag 2. mars. Onsdag 2. mars er rett dato).
Sted: MF - Gydas vei 4, Majorstua, Oslo.

Kirkevalget 2015 ble på mange måter historisk. Det var første gang det var alternative lister til valg til bispedømmeråd / Kirkemøtet. Det var ulike grupperinger og posisjoner innen folkekirken som ble synliggjort, med sine slagord: Åpen folkekirke, levende folkekirke og mangfoldig folkekirke. Vi kunne se konturer av ulike visjoner for Den norske kirke, selv om dette ikke var klare alternativer. Vi stiller nå spørsmålet hva de ulike visjoner og idealer for kirken vil bety for menighetslivet lokalt. Hvilken utvikling for menigheten vil valgte kirkeledere arbeide for?

Seminaret arrangeres av «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.
Last ned kursbrosjyre med program

09.00 Ankomst, kaffe m.m 
09.15 Velkommen. Innledende refleksjoner 
          v/Paul Erik Wirgenes, avd.dir. i Kirkerådet
09.30 En åpen, levende og mangfoldig folkekirke. En analyse av ulike
           visjoner for Den norske kirke, på grunnlag av valgkampen 2015. 
           Foredrag ved Tron Fagermoen, universitetslektor MF
10.30 Slik ser jeg for meg endringer for menigheter i en fremtidig kirke.
          Refleksjon på grunnlag av kirkevalget og ulike veivalg for
          Den norske kirke. (Kommentarer på ca 15 min hver)
          a) Laila Riksaasen Dahl, Nittedal, tidligere biskop i Tunsberg
          b) Finn Folke Thorp, kommunikasjonsrådgiver, Oslo K.Fellesråd
          c) Merete Thomassen, førsteamanuensis, PT
          d) Svein Granerud, avdelingsleder Normisjon
          e) Vidar L. Haanes, prof. i kirkehistorie og rektor ved MF
11.45 Lunsj
12.30 En mangfoldig kirke – med ulike ønsker og forventninger 
          Erfaringer fra systematisk arbeid med menighetsutvikling, og 
          introduksjon til valgfritt gruppearbeid. Ved Erling Birkedal, 
          prosjektleder MUV

13.00 Menighetsutvikling i ulike kontekster 
           Valgfrie grupper  
           a) Krefter og motkrefter i utviklingsarbeidet 
               Erfaringer fra MUV-prosjekter. Innledning på grunnlag 
               av masteroppgave, Hilde-Solveig Johnsen
           b) Menighetsbygging på nye tettsteder. 
               Ved Hans Austnaberg, VID - Stavanger og
               Rolf Arne Tjøstheim, NMS 
           b) Erfaringsdeling og samtale ut fra innledningene før lunsj. 
               Leder: Sunniva Gylver, stipendiat MF  
Kaffe mm

14.15 Én kirke – mange menigheter 
           Hvilke retning ønsker nye kirkeledere å stimulere menighetene i?
           Innledning og ledelse av Sjur Isaksen, universitetslektor MF:
           Deltakere i samtalen (medlemmer i KM, fra flere bispedømmer):
           Ingebrigt Kvam, Nidaros bispedømme (Nom.komiteen / Levende 
           folkekirke)           
           Dag Landmark, Hamar bispedømme (Mangfoldig folkekirke /
           Nom.komitéen)
           Anne Enger, Borg bispedømme (Mangfoldig folkekirke / Nom.komitéen)            
           Kristin Gunnleiksrud Raaum, Oslo bispedømme (Åpen folkekirke)
           Harald Hegstad, Oslo bispedømme (Nom.komitéen / Levende 
           folkekirke) 

Praktisk informasjon: 
Prisen er på 400 kr. Dette inkluderer lunsj. 
Elektronisk påmelding innen 25. februar  

For praktiske spørsmål om påmelding, giro mm: kurs@mf.no
Faglig ansvarlig: Prosjektleder Erling Birkedal: erling.birkedal@mf.no